2612 - Nettstudium emne

Innføring i sirkulære verdikjeder

Savner du grunnleggende kunnskap om endringene tekstilnæringen står ovenfor? Emnet gir deg innsikt i næringens betydelige miljømessige utfordringer og behovet for å bevege seg over fra lineære til sirkulære verdikjeder for å imøtekomme problemene.

Nivå
Fagskole
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
5
Antall innsendinger
1
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
2612
Emnebeskrivelse

Emnet er gratis og tilbys med pris 0,-

Emnet er fullfinansiert og tilbys gjennom bransjeprogram-ordningen med midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Dette emnet gir deg innblikk i, og forståelse for ulike problemstillinger knyttet til å jobbe seg fra en lineær til en sirkulær verdikjede, og du lærer å identifisere muligheter for å implementere sirkularitet i verdikjeden. Med utgangspunkt i den sirkulære industrimodellen vil du også få kunnskap om hvordan de ulike leddene i verdikjeden er forbundet med hverandre. 
Emnet anbefales for deltakere i de ulike delene av tekstilnæringen, enten som nyutdannet, jobbsøkende, freelance, ansatt eller lignende.

Læringsutbytte

Du vil etter fullført studie ha kjennskap til typiske problemstillinger knyttet til å jobbe seg fra en lineær til en sirkulær verdikjede for en virksomhet innen tekstilnæringen. Studenten vil også ha kunnskap om sirkulære verdikjeder og muligheter for sirkularitet innenfor egen verdikjede.

Etter å ha gjennomført studiet vil du kunne kartlegge muligheter for sirkularitet innenfor verdikjeden til en virksomhet i tekstilnæringen. Studenten vil også kunne identifisere hvordan sirkularitet innenfor de ulike områdene har innvirkning på hverandre.

Endelig vil du ha forståelse for tekstilnæringens ansvar med henblikk på å integrere mer sirkulære verdikjeder i sine virksomheter.

Emne detaljer

Innføring i sirkulære verdikjeder

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.