2613 - Nettstudium emne

Integrasjon av bærekraft i flere faser – en innføring

Savner du kunnskap om hva som skal til for å realisere en bærekraftig forretningsmodell? Gjennom dette emnet får du kunnskap om hvordan en virksomhetens forretningsmodell kan utvikles for en bærekraftig bransje.

Nivå
Fagskole
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
5
Antall innsendinger
1
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
2613
Emnebeskrivelse

Emnet tilbys med pris 0,-
Emnet er fullfinansiert og tilbys gjennom bransjeprogram-ordningen med midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Dette emnet vil gi deg en grundig forståelse av de ulike stadiene i utvikling av en bærekraftig forretningsmodell, samt ferdigheter og kunnskaper som du kan bruke for å innpasse bærekraft i ulike aspekter av en virksomhet. Du vil også få innsikt i tekstilnæringens rolle og ansvar i å bidra til en bærekraftig utvikling. Fokusområder er forståelse for bærekraftige forretningsmodeller, tiltak og strategier. Emnet anbefales for deltakere i mange ulike roller innen tekstilnæringen, men spesielt ledere som arbeider på et strategisk plan.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført bransjeemnet vil du ha kunnskap om ulike stadier en virksomhet går gjennom for å utvikle bærekraftig drift i tekstilnæringen.

Du vil ha kjennskap til de viktigste faktorer og begreper knyttet til verdikjeden og bærekraftig utvikling i tekstilnæring, og vil kunne identifisere og begrunne tiltak som bidrar til mer bærekraftig drift for en virksomhet i tekstilnæringen. 

Du vil kunne identifisere hvilke faktorer av verdikjeden man har kontroll over med hensyn til å igangsette tiltak for mer bærekraftig drift, og du vil ha forståelse for det ansvaret tekstilnæringen har for å bidra til en bærekraftig utvikling.

Emne detaljer

Integrasjon av bærekraft i flere faser – en innføring

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.