Mann med kort hår og skjegg i burgunder t-skjorte og laptop foran seg smiler.
Få 15% rabatt på alle nettstudier Akkurat nå gir vi deg 15% rabatt på alle våre nettstudier. Bruk kode "SOMMER15" når du bestiller. Se vilkår her

Læring skal være tilgjengelig for alle. Derfor trenger samfunnet spesialister som sørger for at alle får den hjelpen de trenger for å lære og utvikle seg, både faglig og sosialt.

Videreutdanning eller etterutdanning innen spesialpedagogikk vil kunne åpne flere muligheter i karrieren din. Høyskolen Kristiania tilbyr nettbasert utdanning innen spesialpedagogikk, et spennende fagfelt og en ressurs inn i mange settinger. Årsstudiet går både på heltid og deltid.

Hvorfor spesialpedagogikk?

Kurs i spesialpedagogikk er ettertraktet med god grunn. Det å kunne legge til rette for andres mestring er en givende kompetanse å ha i mange ulike yrker. I denne årsenheten vil du lære mer om barn og unges utvikling, og få viktig innsikt i ulike forutsetninger for læring. Dette er en grunnpakke som passer for deg som vil ha kunnskap om det å legge til rette for god læring og utvikling hos barn, unge og voksne med spesialpedagogiske behov.

Nettstudent på Høyskolen Kristiania som studerer i hagen
Nå blir det lettere for voksne å videreutdanne seg Les hvorfor her!

Gjennom studiet skal du utfordres på, og reflektere over egne holdninger til menneskelig mangfold og forskjellighet. For de som har behov for tilrettelegging er det viktig å ha noen rundt seg som ser hele dem. Med kunnskap om spesialpedagogikk lærer du å se mennesket som enkeltindivider og som en del av en større sammenheng. 

Studiepoengene fra årsenheten kan også inngå i ulike bachelorgrader. For å kvalifisere til opptak på studiet må du ha generell studiekompetanse, realkompetanse, eller studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev.

Hva lærer du på årsstudium i spesialpedagogikk? 

Studiet vil gi innsikt i spesialpedagogisk teori, veiledning og rådgivning. Du vil også etter studiet ha kunnskap om ulike spesialpedagogiske vanskegrupper og forskningsbaserte tiltak for disse.

Disse emnene inngår i årsstudiet:  

Emnet gir en oppdatert innføring i grunnleggende faktorer i menneskelig læring og utvikling. Du vil lære om det biologiske, kognitive og motivasjonelle grunnlaget for læring, tre begreper som henger tett sammen.

Få en innføring i lærevanskebegrepet og ulike typer lærevansker. Dette omfatter årsaker til, kjennetegn på, og tiltak for de mest høyfrekvente lærevanskene.

Hvordan kan du bidra til å støtte og hjelpe mennesker i utfordrende situasjoner gjennom spesialpedagogisk rådgivning og veiledning? Det gir dette emnet innsikt i.

En grunnleggende innsikt i hva spesialpedagogikk er og hvordan spesialundervisning organiseres i Norge, samt fagets historiske utvikling og idégrunnlag.

Med andre ord vil du få mye viktig kunnskap å ta med deg videre i arbeidslivet.

Flere jobbmuligheter 

Årsstudiet kan tas som et frittstående studium, etter- og videreutdanning, men kan også danne grunnlag for videre studier i spesialpedagogikk. 

Som enkeltstående studium passer dette studiet spesielt godt for personer som ønsker å arbeide, eller som arbeider innenfor:  

  • Utdanningssektoren som assistenter for barn med spesialpedagogiske behov i barnehage, skole eller skolefritidsordning. 
  • Helsesektoren som miljøarbeider på dagsenter, barneboliger, og andre institusjoner. 
  • Ansatte og frivillige i ulike organisasjoner hvor barn og ungdom med spesialpedagogiske behov deltar. 

Videreutdanning for lærere og barnehagelærere

Årsenheten vil være et godt etter- og videreutdanningstilbud for lærere og barnehagelærere som ønsker en studiepoenggivende fordypning i spesialpedagogikk. Dette er typisk personer som har, eller ønsker, arbeidsoppgaver som innebærer planlegging, gjennomføring og vurdering av spesialpedagogiske tiltak og tilrettelegging. 

Årsenheten i spesialpedagogikk er imidlertid ikke en praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), og vil ikke gi deg undervisningskompetanse.  

Velg nettstudier for en fleksibel hverdag

Nettstudier er lagt opp til å være så fleksibelt som overhodet mulig, slik at du kan studere når du vil, hvor du vil og i det tempoet du vil.

Som nevnt kan studiet tas på heltid, deltid eller helt i ditt eget tempo. Derfor kan årsstudium i spesialpedagogikk kombineres med jobb, familieliv eller andre situasjoner som vanligvis ville gjort studier vanskelig å gjennomføre.

CTA