Mann med kort hår og skjegg i burgunder t-skjorte og laptop foran seg smiler.

Læring skal være tilgjengelig for alle. Derfor trenger samfunnet spesialister som sørger for at alle får den hjelpen de trenger for å lære og utvikle seg, både faglig og sosialt.

Videreutdanning eller etterutdanning innen spesialpedagogikk vil kunne åpne flere muligheter i karrieren din. Høyskolen Kristiania tilbyr nettbasert utdanning innen spesialpedagogikk, et spennende fagfelt og en ressurs inn i mange settinger. Årsstudiet går både på heltid og deltid.

Hvorfor spesialpedagogikk?

Kurs i spesialpedagogikk er ettertraktet med god grunn. Det å kunne legge til rette for andres mestring er en givende kompetanse å ha i mange ulike yrker. I denne årsenheten vil du lære mer om barn og unges utvikling, og få viktig innsikt i ulike forutsetninger for læring. Dette er en grunnpakke som passer for deg som vil ha kunnskap om det å legge til rette for god læring og utvikling hos barn, unge og voksne med spesialpedagogiske behov.

Nettstudent på Høyskolen Kristiania som studerer i hagen

Nå blir det lettere for voksne å videreutdanne seg

Gjennom studiet skal du utfordres på, og reflektere over egne holdninger til menneskelig mangfold og forskjellighet. For de som har behov for tilrettelegging er det viktig å ha noen rundt seg som ser hele dem. Med kunnskap om spesialpedagogikk lærer du å se mennesket som enkeltindivider og som en del av en større sammenheng. 

Studiepoengene fra årsenheten kan også inngå i ulike bachelorgrader. For å kvalifisere til opptak på studiet må du ha generell studiekompetanse, realkompetanse, eller studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev.

Hva lærer du på årsstudium i spesialpedagogikk? 

Studiet vil gi innsikt i spesialpedagogisk teori, veiledning og rådgivning. Du vil også etter studiet ha kunnskap om ulike spesialpedagogiske vanskegrupper og forskningsbaserte tiltak for disse.

Disse emnene inngår i årsstudiet:  

Emnet gir en oppdatert innføring i grunnleggende faktorer i menneskelig læring og utvikling. Du vil lære om det biologiske, kognitive og motivasjonelle grunnlaget for læring, tre begreper som henger tett sammen.

Få en innføring i lærevanskebegrepet og ulike typer lærevansker. Dette omfatter årsaker til, kjennetegn på, og tiltak for de mest høyfrekvente lærevanskene.

Hvordan kan du bidra til å støtte og hjelpe mennesker i utfordrende situasjoner gjennom spesialpedagogisk rådgivning og veiledning? Det gir dette emnet innsikt i.

En grunnleggende innsikt i hva spesialpedagogikk er og hvordan spesialundervisning organiseres i Norge, samt fagets historiske utvikling og idégrunnlag.

Med andre ord vil du få mye viktig kunnskap å ta med deg videre i arbeidslivet.

Flere jobbmuligheter 

Årsstudiet kan tas som et frittstående studium, etter- og videreutdanning, men kan også danne grunnlag for videre studier i spesialpedagogikk. 

Som enkeltstående studium passer dette studiet spesielt godt for personer som ønsker å arbeide, eller som arbeider innenfor:  

  • Utdanningssektoren som assistenter for barn med spesialpedagogiske behov i barnehage, skole eller skolefritidsordning. 
  • Helsesektoren som miljøarbeider på dagsenter, barneboliger, og andre institusjoner. 
  • Ansatte og frivillige i ulike organisasjoner hvor barn og ungdom med spesialpedagogiske behov deltar. 

Videreutdanning for lærere og barnehagelærere

Årsenheten vil være et godt etter- og videreutdanningstilbud for lærere og barnehagelærere som ønsker en studiepoenggivende fordypning i spesialpedagogikk. Dette er typisk personer som har, eller ønsker, arbeidsoppgaver som innebærer planlegging, gjennomføring og vurdering av spesialpedagogiske tiltak og tilrettelegging. 

Årsenheten i spesialpedagogikk er imidlertid ikke en praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), og vil ikke gi deg undervisningskompetanse.  

Velg nettstudier for en fleksibel hverdag

Nettstudier er lagt opp til å være så fleksibelt som overhodet mulig, slik at du kan studere når du vil, hvor du vil og i det tempoet du vil.

Som nevnt kan studiet tas på heltid, deltid eller helt i ditt eget tempo. Derfor kan årsstudium i spesialpedagogikk kombineres med jobb, familieliv eller andre situasjoner som vanligvis ville gjort studier vanskelig å gjennomføre.

CTA