6381 - Nettstudium emne

Verdiskapning gjennom den norske modellen

I dette emnet vil du lære om særtrekk ved det norske samfunnet, «den norske modellen» og andre velferdsmodeller, og hvilke rettigheter og plikter partene i arbeidslivet har.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 12 350
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6381
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Emnet gir en grunnleggende innføring i den norske modellen og hvordan den brukes i arbeidslivet for å fremme gode samarbeidsforhold mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Fokus ligger også på å opprettholde sosial trygghet og stabilitet i både arbeidslivet og samfunnet generelt. Studentene vil få kunnskap om modellen som samfunnsmodell, velferdsmodell og som arbeidslivsmodell, sett i et historisk og nåtidsperspektiv.  

Studentene lærer om partssamarbeid i offentlig og privat sektor, samt rammene for kollektiv arbeidsrett og norske samfunnsverdier. Dette er viktig for roller som tillitsvalgt, som ansatt i HR-funksjon eller representant for en virksomhet/ bedrift.

Bildelenke til emneside.

YS Stat og Kristiania samarbeider

Kurser medlemmer i den norske modellen!

Studenten vil få kunnskap om den norske og nordiske modellens historiske bakgrunn, samt utviklingen av norsk industri og samfunn, inkludert økonomiske faktorer. Dette inkluderer en grundig forståelse av "den norske modellen" og andre velferdsstatsmodeller, samt hvordan den påvirker makt, tillit, medbestemmelse og medvirkning i ulike sammenhenger. Studenten vil være i stand til å holde seg oppdatert innen fagområdet ved å orientere seg i relevant forskning og utviklingsarbeid, og hente frem beste praksis.

Læringsutbytte

Studenten vil få kunnskap om den norske og nordiske modellens historiske bakgrunn, samt utviklingen av norsk industri og samfunn, inkludert økonomiske faktorer. Dette inkluderer en grundig forståelse av "den norske modellen" og andre velferdsstatsmodeller, samt hvordan den påvirker makt, tillit, medbestemmelse og medvirkning i ulike sammenhenger. Studenten vil være i stand til å holde seg oppdatert innen fagområdet ved å orientere seg i relevant forskning og utviklingsarbeid, og hente frem beste praksis.

Videre vil studenten kunne identifisere ulike forhandlingssituasjoner og anvende passende forhandlingsstrategier basert på de aktuelle situasjonene når det kommer til tarifforhandlinger. De vil ha en inngående forståelse av det norske arbeidsmarkedet, lønnsdannelse og strukturen til arbeidslivets organisasjoner. Studenten vil også kunne forklare det betydningsfulle konseptet av tariffavtaler og deres rolle i arbeidslivet, samt ha klarhet om rettigheter og plikter for alle parter involvert.

På ferdighetssiden vil studenten være i stand til å tydelig presentere essensielle oppgaver og utfordringer knyttet til forhandlinger og påvirkning. De vil kunne analysere spenningsforholdet mellom det lokale og det globale, og vurdere påvirkningsfaktorer og utviklingstrekk. Refleksjon over politiske spørsmål som likestilling, diskriminering, og bedrifters samfunnsansvar vil være en del av deres kompetanse, sammen med evnen til å håndtere økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn (trippel bunnlinje) i en profesjonell setting.

Studenten vil bli bevisst betydningen av rolleforståelse og rollebevissthet på arbeidsplassen, identifisere unike trekk ved det norske samfunnet og "den norske modellen". De vil også kunne håndtere konflikter på en konstruktiv måte under forhandlingsprosesser.

Generelt vil studenten ha kapasitet til å engasjere seg i diskusjoner og refleksjoner rundt dagens politiske og økonomiske hendelser innenfor en historisk og faglig ramme. De vil kunne vurdere utbredelsen og anvendelsen av forhandlinger og samarbeidsprosesser i arbeidslivet, og nøye planlegge og gjennomføre oppgaver relatert til forhandlinger på en strukturert og systematisk måte. Identifisering av verdiskapningsprosesser som et resultat av den norske modellen vil være en naturlig del av deres analytiske verktøykasse.

Videre vil studenten trives i rollen som en selvstendig forhandler og påvirker, samtidig som de kan samarbeide effektivt som en del av et team. Deres evne til å håndtere etiske dilemmaer på en profesjonell måte vil bidra til deres integritet. De vil også kunne utveksle synspunkter og erfaringer konstruktivt, og derigjennom bidra til en utvikling av en god rolleutøvelse.

Emne detaljer

Verdiskapning gjennom den norske modellen

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.