Jens B. Jahren fotografert foran en murvegg med grafitti.
YS Stat ønsket en skreddersydd videreutdanning der medlemmene kunne lære mer om partssamarbeidet i offentlig og privat sektor. Vi er glade og stolte over å ha bidratt til å få den norske modellen inn i formelle studier, sier Jens B. Jahren, leder i YS Stat.Foto: Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

Som leder av YS Stat er han øverste sjef for en hovedsammenslutning av åtte forbund, med i overkant av 25 000 medlemmer. De siste to årene har en gruppe tillitsvalgte fra disse forbundene gjennomført det skreddersydde videreutdanningsprogrammet #jegertillitsvalgt ved Kristiania.

– Vi ønsket å gi de tillitsvalgte påfyll på et strukturert og høyere nivå. God forståelse for arbeidslivets spilleregler gir ekstra trygghet i hverdagen, sier Jens B. Jahren.

– I tillegg er det viktig for oss å gjøre det attraktivt både å bli tillitsvalgt, og å forbli tillitsvalgt. Å tilby formalisert kompetanse gjennom studiepoeng, bidrar til dette.

Bygger nettverk under samlinger

Undervisningen består av forelesninger på nett, og enkelte fysiske samlinger. Fleksibiliteten som ligger i denne løsningen, var én av grunnene til at YS Stat valgte Kristiania som kompetansehevende samarbeidspartner.

– Alle som går på studiet er i full jobb ved siden av. Derfor har vi stor tro på kombinasjonen av nett og samlinger, forklarer Jahren.

Alle som går på studiet er i full jobb ved siden av. Derfor har vi stor tro på kombinasjonen av nett og samlinger.

– Et rent nettkurs var aldri aktuelt. Det er viktig at studentene også møtes for å dele erfaringer og bli kjent. 

Det mener også Gerda M. Sørli Brechan, senior forretningsutvikler hos Kristiania. De siste tolv årene har hun jobbet med kompetanseutvikling i tett samarbeid med store norske og nordiske virksomheter.

Bildelenke til landingsside for videreutdanning.

Trenger dere et kompetanseløft?

Les mer og kontakt oss her!

– Nettverksbygging var et av de viktigste formålene med programmet, bekrefter hun.

– Vi så tidlig at det oppsto gode diskusjoner mellom studentene under samlingene. Neste gang de opplever å stå i en utfordrende situasjon, har de forhåpentligvis noen andre tillitsvalgte å ringe og diskutere med.

Dette studerte de

Dette studerte de

Portrettfoto av Hege Sømhovd.
Hege Sømhovd er hovedtillitsvalgt ved Skatteetaten. Hun forteller at videreutdanningen har gitt henne større faglig tyngde, men også et nettverk hun kan søke råd hos når hun trenger det.

Høyaktuelle og relevante fag

Hege Sømhovd har bakgrunn som seniorrådgiver, og er hovedtillitsvalgt ved Skatteetaten. Snart er hun en av de første som har gjennomført #jegertillitsvalgt.

– Alle fagene er relevante og høyaktuelle. Jeg har lært enda mer enn jeg forventet, forteller hun.

– Det er blitt lettere å påta meg saker innen for eksempel arbeidsmiljøloven og arbeidsretten, nå som jeg vet mer om hvordan jeg bør gå frem.

Hun bekrefter at studiet har gitt mer tyngde i rollen.

– Jeg kan henvise til lover og avtaleverk, og opplever å bli hørt på en annen måte, sier hun. 

Hege trekker spesielt frem oppgavene mellom samlingene som viktige og lærerike. I tillegg anser hun det som ekstra nyttig at tillitsvalgte fra andre divisjoner i Skatteetaten gjennomførte programmet samtidig.

Dersom jeg lurer på noe, kan jeg spørre hva de ville gjort i samme situasjon.

– Vi har fått god kontakt, og diskuterer mye. Dersom jeg lurer på noe, kan jeg spørre hva de ville gjort i samme situasjon, forteller hun. 

På tross av et hektisk liv med full jobb, mann, tre barn og barnebarn, opplevde Hege det aldri som vanskelig å rydde plass til videreutdanningen.

– Det handler om prioritering. Jeg er veldig glad for at jeg grep muligheten, og nå kunne jeg faktisk tenke meg å studere mer! sier hun.

– Det har gitt meg et springbrett videre. Nå har jeg ikke bare erfaringen som tillitsvalgt, men papirer å vise til.

Den norske modellen som nytt emne

Hege trekker frem emnet Verdiskapning gjennom den norske modellen som spesielt lærerikt og viktig for henne. 

– Emnet gir en veldig god og grunnleggende forståelse av hvordan samfunnet fungerer, sier hun.

Det var YS Stat som opprinnelig hadde et ønske om å få den norske modellen inn i studiet. Resultatet ble et helt nytt emne.

Vi er glade og stolte over å ha bidratt til å få den norske modellen inn i formelle studier.


– Fagfolk på ledelse og administrasjon hos Kristiania bygde opp emnet i samarbeid med oss. Vi er glade og stolte over å ha bidratt til å få den norske modellen inn i formelle studier, sier Jahren.

– Den har aldri før vært akademisk forankret. Når den nå knyttes opp mot teori, ser man hvordan og hvorfor den virker, og hvor utfordringene ligger.

– Denne modellen er helt grunnleggende for arbeidet de tillitsvalgte utfører. De må forstå samspillet, bekrefter Gerda.

– Men emnet er også utviklet med tanke på at alle ledere i næringsliv, offentlig sektor og foreninger bør ta det. Ledere spiller en viktig rolle i den norske modellen.

Portrettfoto av Gerda Brechan.
Kristianias Gerda M. Sørli Brechan har lang erfaring med å hjelpe norske bedrifter og virksomheter med å identifisere sine kompetansebehov. – Deretter håndplukker vi våre beste fagfolk innen området til å gjennomføre samlinger, forteller hun.Foto: Kristiania

Håndplukker fagfolk

I arbeidet sitt med å skreddersy videreutdanning, anbefaler Gerda emner som er valgt ut i samråd med kollegaer og oppdragsgiver, basert på hva formålet med kompetanseutviklingen er.

– Vi er nøye med å identifisere riktig fagområde, omfang og hvilket gjennomføringsformat som passer best, forklarer hun.

– Deretter håndplukker vi våre beste fagfolk innen området til å gjennomføre samlinger. Disse har fokus på teori i praksis, felles refleksjoner og erfaringsutveksling. Målet er alltid at medarbeiderne og virksomheten får kunnskap som skaper reelle verdier.

Under utviklingen av programmet #jegertillitsvalgt, samarbeidet hun med YS Stat om å velge emner som ville styrke de tillitsvalgte i rollen.

– Vi valgte forelesere med praktisk erfaring både med tillitsarbeid og emnet, som for eksempel Elin Ørjasæter og høyskolelektor Kjetil Vedøy. I tillegg stilte forbundene med egne eksperter, forteller hun.

Bruker allerede kompetansen i forhandlinger

Jahren nøler ikke med å omtale programmet som en suksess. Kontrakten for en ny runde ble signert allerede før den første var fullført.

– De nye plassene ble raskt fylt opp. Det er tydelig interesse for denne kompetansen blant våre forbund, sier han. 

 – Tilbakemeldingene vi har fått, tyder på at programmet oppleves som nyttig og verdifullt. Det er gøy når studentene forteller at de allerede har tatt modellene fra studiet i bruk under forhandlinger for medlemmene sine, legger Gerda til.

Alle behøver påfyll for å føle seg skodd for å gjøre en best mulig jobb.

– Noen sier at de ikke hadde inngående kunnskap om ansatte og arbeidsgivernes rettigheter og plikter da de takket ja til vervet, men at de nå vet hvordan de skal håndtere situasjoner relatert til dette.

Fremover håper hun at flere arbeidsgivere vil ta etter, og tilby de ansatte skreddersydde program som gir kunnskapen de trenger for å kunne gjøre en best mulig jobb. 

– Alle behøver påfyll for å føle seg skodd for å gjøre en best mulig jobb, og håndtere muligheter og utfordringer som kommer, avslutter hun.

Videreutdanning + virksomheter content card IMG

  • Videreutdanning

    Videreutdanning kan tilpasses jobb og hektisk hverdag. Det kan være enkeltemner eller en hel grad, på nett eller samlingsbasert.
    Les mer
  • Velg en fleksibel videreutdanning

    Kristiania tilbyr flere løsninger for kompetanseheving for din virksomhet. Les mer om skreddersydd videreutdanning her!
    Les mer