6363 - Nettstudium emne

Verdikjede, teknologi og analyse

Emnet vil gi en innføring i fagområdet ved at hver modul vil gi en innføring i en ny metode for å demonstrere utvalget av metoder. Til sammen vil studenten ha ferdigheter til å anvende disse metodene på teoretisk relevante problemer innen logistikk og verdikjedeledelse.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 12 350
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Nei
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6363
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

I løpet av det siste tiåret har mangfoldet av data og datatyper innen logistikk og supply chain eksplodert. Dette inkluderer ikke bare nyere typer data, fra lager og transport, men også historiske data.

Samtidig blir analyseteknikker fra informatikk, som maskinlæring, i økende grad brukt til å optimalisere og å løse problemer innen logistikk og verdikjedeledelse.

Dette emnet er praktisk utformet. Vekten i undervisningen vil være på å anvende spesifikke praktiske teknikker i stedet for på deres matematiske basis.

Emnet vil gi en innføring i fagområdet ved at hver modul vil gi en innføring i en ny metode for å demonstrere utvalget av metoder. Til sammen vil studenten ha ferdigheter til å anvende disse metodene på teoretisk relevante problemer innen logistikk og verdikjedeledelse.

Læringsutbytte

Du lærer hvordan finne og forstå reelle problemer for analyse innen bærekraft og verdikjedeledelse, med fokus på livsløpsanalyser. 

Du lærer om metoder for innsamling av data knyttet til verdikjedestyring. 

Du får kunnskap om anvendelse av Python som relevant faglig verktøy.

Emne detaljer

Verdikjede, teknologi og analyse

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.