6286 - Nettstudium emne

Strategisk verdikjedeledelse 1

Strategisk verdikjedeledelse 1 skal gi innsikt i hvilke aktiviteter som genererer kostnader, påvirker resultatet og skaper verdi, samt hvordan disse henger sammen, organiseres og skaper konkurransefortrinn.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 12 350
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6286
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse
En virksomhet har et indre liv der innkjøp, drift og logistikk må fungere på en god måte for å skape verdier. I tillegg inngår en virksomhet i relasjon med andre virksomheter i det som ofte kalles verdikjeder. For å skape ett konkurransefortrinn må virksomheten utforme sine strategier både med tanke på det indre liv, men også ta hensyn til de andre aktørene som inngår i verdikjeden. I dette emnet lærer du mer om verdikjeder og samordning og ledelse for å skape konkurransefortrinn.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten: 

 • har kunnskap om historisk utvikling, og ulike teoretiske perspektiver innenfor fagområdet Supply Chain Management
 • kan redegjøre for begrepene verdikjede og forsyningskjede, integrerte verdikjeder og innkjøp sin rolle
 • har kunnskap om hvordan sammenhenger og utvikling av verdikjeden påvirker virksomhetens konkurransefortrinn
 • har kunnskap om organisering, koordinering og integrasjon i verdikjeden både internt i bedriften (intraorganisatorisk) og eksternt mellom bedrifter (interorganisatorisk)
 • har kunnskap om hva verdikjedenettverk er og hvordan samhandling mellom verdikjeder kan påvirke effektivisering og lønnsomhet
 • har kunnskap om nye bærekraftige forretningsmodeller, bærekraft, trippel bunnlinje og sirkulærøkonomi

  Ferdigheter

  Studenten: 

  • kan analysere eksempler på verdikjeder med tanke på å skape forbedring innen og mellom de ulike enhetene og grensesnittene i kjeden
  • kan omsette analyser av markeder og bruker/kundebehov i strategier

  Generell kompetanse

  Studenten: 

  • kjenner til hvordan fagområdene logistikk, forsyningskjedeledelse og strategisk ledelse har bidratt til utviklingen av fagområdet
  • presentere historisk utvikling, og ulike teoretiske perspektiver innenfor fagområdet
  • analysere eksempler på verdikjeder med tanke på å skape forbedring innen og mellom de ulike enhetene og grensesnittene i kjeden
  • omsette analyser av markeder og bruker/kundebehov i strategier

  Emne detaljer

  Strategisk verdikjedeledelse 1

  Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.