6003 - Nettstudium emne

Samfunnsøkonomi

I samfunnsøkonomi vil du lære om ulike samfunnsøkonomiske temaer, og få solid forståelse for hvordan økonomiske sammenhenger påvirker vår hverdag.

Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 950
Antatt tidsbruk
210 timer
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6003
Emnebeskrivelse

Få 15 % rabatt på nettstudier*

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

Første del av emnet er en innføring i mikroøkonomiske begreper og analyse, med hovedvekt på konsumenters og produsenters tilpasning i et marked. Analysen inkluderer kunnskap om hvordan pris og produksjon endrer seg under ulike markedsforhold, og hvordan etablering av monopol eller politiske tiltak påvirker samfunnsøkonomisk overskudd.

I makroøkonomien er fokuset på samfunnets økonomi som helhet, hvordan et lands økonomi fungerer, både nasjonalt og internasjonalt. Hvilke faktorer påvirker vekst og økonomisk aktivitet i et land, hvordan måles denne aktiviteten og hvilke tilgjengelige verktøy har politiske myndighetene for å påvirke økonomien. I sistnevnte tilfelle studeres virkningen av myndighetenes penge- og finanspolitikk under ulike forutsetninger.

Samfunnsøkonomi består av følgende tema:

 • Hva er samfunnsøkonomi?
 • Produksjon og produkttilbud
 • Etterspørsel etter konsumgoder
 • Elementær markedsøkonomi
 • Monopol og monopolistisk konkurranse
 • Regulering av markeder og fordelingspolitikk
 • Kollektive goder og eksterne virkninger
 • Arbeidsmarkedet
 • Innføring i makroøkonomiske begreper
 • Nasjonalregnskapet og det økonomiske kretsløpet
 • Økonomisk vekst og verdiskaping i et land
 • Makroøkonomisk modell (enkel Keynes-modell)
 • Handel og internasjonal økonomi
 • Økonomisk politikk og stabiliseringspolitikk
 • Finans- og gjeldskrisene

Læringsutbytte

I dette emnet er målet at du skal bli kjent med samfunnsøkonomiene som fagområde. Emnet inkluderer også en forståelse for sentrale begreper og sammenhenger, blant annet arbeidsledighet, inflasjon, fordeling, handel og internasjonal økonomi.

Emne detaljer

Samfunnsøkonomi

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.