6274 - Nettstudium emne

Samfunnsøkonomi II

I Samfunnsøkonomi II vil du lære om forbrukere og bedrifter, samt de store sammenhengene i økonomien.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 950
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6274
Emnebeskrivelse

I dette emnet skal vi gå dypere til verks enn i Samfunnsøkonomi I. Det inneholder færre temaer, men mer dybde. 

I Samfunnsøkonomi II skilles det mellom mikroøkonomi og makroøkonomi. I mikroøkonomi studeres forbrukerne og bedriftene sine valg.

Forbrukerne må ta valg mht. hva de skal konsumere og hvor mye. Bedriftene må ta valg mht. hvor mye de skal bruke av ulike ressurser, og hvor mye de skal produsere. I makroøkonomi studeres økonomien som helhet. Spesielt vektlegges her ulike modeller for konjunkturer, arbeidsmarked og økonomisk politikk.

Samfunnsøkonomi II består av følgende tema:

 • Økonomiske modeller og krav til matematikk
 • Produksjon
 • Inntekts- og kostnadsteori
 • Produsentens økonomiske atferd i gode- og arbeidsmarkedet
 • Konsumentens valg
 • Konsumentens økonomiske atferd i gode- og arbeidsmarkedet
 • Ufullkommen konkurranse: monopol
 • Økonomisk aktivitet på kort sikt
 • Konjunkturer og økonomisk aktivitet
 • Arbeidsmarked og lønnsdannelse
 • Lønnsvekst og arbeidsledighet
 • Rente og pengepolitikk

Læringsutbytte

I dette emnet er målet at du skal du kunne gjøre rede for hvordan en bedrift bestemmer sin optimale etterspørsel etter ressurser og kunne analysere konsumentens adferd på et varemarked og et marked kjennetegnet med monopol. Du skal kjenne til ulike måter å måle konjunktursvingninger på og kunne ulike konjunkturmodeller, både med faste og variable priser samt kunne analysere økonomisk politikk og effekten av slik politikk i ulike konjunkturmodeller.

Emne detaljer

Samfunnsøkonomi II

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.