7015 - Nettbasert emne

Samfunn, individ og helse

Samfunn, individ og helse er et emne for deg som ønsker kunnskap om hvordan helsen vår påvirkes av miljøet rundt oss og samfunnet vi lever i.

Studiested
Nett
Studiepoeng
10
Pris
kr 14 900
Antatt tidsbruk
280 timer
Antall innsendinger
4
Opptakskrav
Ja, se opptaksinformasjon
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
7015
Emnebeskrivelse

Samfunn, individ og helse er et emne for deg som trenger kunnskap om interaksjonen mellom samfunn, individ og helse. For å bedre folkehelsen i Norge holder det ikke å kun fokusere på individenes ansvar for egne helsevalg, vi må også sørge for å strukturere samfunnet slik at det blir enklere for individene å ta de gode helsevalgene. Emnet gir deg grunnleggende innføring i samfunnsmedisin, helsepsykologi, epidemiologi og etikk. Kunnskapen du tilegner deg ved dette emnet danner grunnlaget for videre studier innenfor helsefag.

Samfunn, individ og helse består av følgende tema:

  • Samfunn og helse (samfunnsmedisin)
  • Epidemiologi
  • Helsepsykologi
  • Etikk


Emnet er spesielt nyttig for deg som ønsker å bygge på eksisterende utdanning for å få kompetanse innenfor helsefag, eller for deg som vurderer medisinstudier eller andre profesjonsstudier innenfor helsefag.

Samfunn, individ og helse er et emne som inngår i årsenheten i grunnmedisin. Du velger selv om du tar emnet frittstående eller som en del av årsenheten.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal du være i stand til å beskrive hvordan samfunnsmessige faktorer påvirker folkehelsen, og hvordan vi ved å stimulere til gode samfunnsmessige tiltak kan bedre folkehelsen i Norge. Du skal kunne beskrive viktige etiske grunnteorier, og kunne reflektere over potensielle yrkesetiske dilemmaer knyttet til din framtidige yrkesutøvelse. Du skal også kunne gjøre rede for hvordan vi reagerer på - og mestrer - sykdom og stress.

Emne detaljer

Dette emnet inngår i

Samfunn, individ og helse

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.