7209 - Nettstudier fri progresjon emne

Salgsteknikk og salgspsykologi

Salgskompetanse er etterspurt på tvers av bransjer, og dette emnet gir deg analytiske forståelsesrammer og konkrete verktøy for verdibasert salg og utvikling av langsiktige kunderelasjoner.

Studiested
Nettstudier fri progresjon
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 950
Antatt tidsbruk
210 timer
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
7209
Emnebeskrivelse

Salgsteknikk og salgspsykologi er verdifull kompetanse i mange sammenhenger og bransjer, og i dette emnet lærer du om hvordan du kan skape lønnsomme og langsiktige kunderelasjoner. Salg i bred forstand handler om kundeforståelse, kommunikasjon, relasjonsbygging og verdiskaping, og kan dreie seg om både salg av produkter, tjenester, ideer eller støtte. Derfor er denne kompetanse verdifull i mange ulike stillinger.

Dette emnet tar for seg både salgsforberedelse og salgsutøvelse, og er bygget opp rundt kjøps- og salgsprosessen med vekt på bedriftssalg. Betydningen av salgsetikk og kommunikasjon er sentrale tema i emnet, og du blir kjent med grunnleggende salgspsykologiske prinsipper. Emnet gir deg en bred verktøykasse med konkrete teknikker for alle deler av salgsprosessen, fra forberedelse og prospektering via kundemøter og salgsutøvelse til avslutning og oppfølging. På denne måten får du både teoretisk grunnlag og praktiske ferdigheter innenfor salg og selgerrollen.

Gjennomgående i emnet er eksempler fra arbeidsliv og konkrete salgssituasjoner, og du møter rikelig med refleksjonsoppgaver og praktiske oppgaver underveis i emnet.

Emnet omfatter fem hoveddeler:

  1. Salgsrollen, rolleforståelse og etikk
  2. Kommunikasjon
  3. Kjøpsprosesser og salgsforberedelse
  4. Salgsmøte og presentasjon
  5. Avslutning og oppfølging

Læringsutbytte 

Forventet læringsutbytte omfatter forståelse for verdibasert salg, med fokus på hva produkter og tjenester kan gi og bety for en bedriftskunde. Du lærer også om betydningen av kommunikasjon, fleksibilitet og tilpasning i et marked som er i kontinuerlig forandring, og du settes i stand til å planlegge, organisere og gjennomføre målrettet salgsinnsats i forskjellige sammenhenger og ut fra forskjellige kundebehov.

Emne detaljer

Salgsteknikk og salgspsykologi

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.