6106 - Nettstudium emne

Prosjektledelse

Emnet gir deg grunnleggende kunnskap og innsikt i prosjekt som arbeidsmetode på ulike former for oppgaver og i ulike organisasjoner.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
15
Pris
kr 24 500
Antall innsendinger
3
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6106
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Få 15 % rabatt på nettstudier*

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

Les om vilkårene her

Emnet gir deg en helhetlig forståelse og grunnleggende ferdigheter innenfor prosjektarbeid. Etter gjennomført emne kan du bruke prosjektmetoden for å løse ulike oppgaver ved å identifisere og formulere problemstillinger, initiere og planlegge prosjekter, lede og bruke ulike styringsformer for å lykkes med prosjektene.

Emnet gir deg kunnskap i hvordan arbeidsformen stiller krav til prosjektlederen. Videre utvikler du forståelse for hvilke verktøy og lederstiler du som prosjektleder kan bruke for å fremme måloppnåelse og arbeidsinnsats. Du lærer viktigheten av å etablere prosjektteam og kultur som gjør at prosjektet lykkes, samt hvilke metoder du kan anvende for å engasjere, inkludere og lede avhengig av oppgavens og organisasjonens særtrekk.

Du vil utvikle kompetanse som gjør deg i stand til kritisk vurdering av både prosess og fremdrift av prosjekter med blant annet følgende tema: 

 • prosjekt som arbeidsform - kjennetegn 
 • når prosjekt er egnet organisasjonsmåte - organiseringsformer og typer 
 • initiering og valg av prosjekter 
 • mål i prosjekter, resultatmål og effektmål og hvordan gjøre disse målbare. 
 • gevinstrealisering gjennom hele prosjektet 
 • faser i et prosjekt, prosjektets livssyklus 
 • prosjektplanlegging og estimering av ressursbehov - budsjett
 • fremdrift, oppfølging, endring, avvik og styring av prosjekter 
 • kommunikasjon, rapportering, evaluering og avslutning av prosjekter 
 • prosjektlederrollen – bruk av ulike lederstiler som prosjektleder 
 • utvikling, kultur og prosjektteam
 • verktøy for planlegging, organisering, styring, kontroll og ledelse av prosjekter

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal du kunne anvende et bredt spekter av metoder og verktøy for å kunne planlegge, styre, lede, implementere, evaluere og avslutte prosjektarbeid.

Emne detaljer

Prosjektledelse

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.