6339 - Nettstudium emne

Økonomi- og usikkerhetsstyring

Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter gir deg en innføring i økonomiske forhold i prosjekter, tar opp hvordan du skal håndtere usikkerhet, og belyser hvordan du kan bestemme og gjennomføre en hensiktsmessig kontrakts- og innkjøpsstrategi.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 12 350
Antall innsendinger
3
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6339
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Få 15 % rabatt på nettstudier*

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

Les om vilkårene her

Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter gir deg en forståelse for de økonomiske sidene av prosjekter, og du bli fortrolig med prinsipper, teorier og verktøy for å håndtere disse.

Emnet gir deg innføring i usikkerhet i prosjekter, både positiv usikkerhet, eller muligheter, og negativ usikkerhet, eller risiko.

Du skal også bli fortrolig med prinsipper, teorier og verktøy for å håndtere usikkerhet. Du vil også få en innføring om anskaffelsesprosessen i prosjekter der det er aktuelt å foreta innkjøp av varer eller tjenester.

Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter ​består av følgende tema:

 • Prosjektøkonomi og ressurser
 • Prosjektøkonomi – budsjettering
 • Kostnadsestimering
 • Lønnsomhet
 • Nytte-kostnadsvurdering av prosjekter
 • Usikkerhet i prosjekter
 • Muligheter og risiko
 • Kilder til usikkerhet
 • Metoder for usikkerhetshåndtering
 • Kontrakter og innkjøp i prosjekter
 • Kontraktsstrategi
 • Kontraktsprosessen
 • Entrepriseformer
 • Offentlige anskaffelser

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal du ha en begrunnet oppfatning av hvordan økonomisk beskaffenhet, usikkerhet og kontraktsmessige forhold påvirker beslutning om valg av prosjektkonsept og beslutning om igangsetting av prosjekter.

Emne detaljer

Økonomi- og usikkerhetsstyring

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.