6257 - Nettbasert emne

Metode 3 markedsanalyse kvalitativ

Markedsanalyse kvalitativ metode skal gi deg innsikt i ulike kvalitative fremgangsmåter og analyser, og hvordan disse kan benyttes og kvalitetssikres i praksis.

Studiested
Nett
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 250
Antatt tidsbruk
210 timer
Antall innsendinger
3
Opptakskrav
Ja, se opptaksinformasjon
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6257
Emnebeskrivelse
Markedsanalyse kvalitativ metode

Markedsanalyse kvalitativ metode skal lære deg å være kritisk til egen og andres forskning og markedsundersøkelser. Videre skal du bli mer oppmerksom på å benytte riktig fremgangsmåte ved innsamling og analyse av empiri. Til slutt skal du lære å være mer aktpågivende ved bruk av kilder, både i form av kildekritikk og ved henvisning til kilder i akademisk arbeid. 

Markedsanalyse kvalitativ metode består av følgende tema:

Fellesdel

 • Hvorfor metode?
 • Etiske og praktiske avveininger
 • Metodedebatten
 • Problemstilling
 • Forskningsdesign
 • Hva slags data skal vi samle inn?
 • Tolkning og konklusjon
 • Rapportering 
 • Hvordan skrive en akademisk oppgave (bacheloroppgaven) 

Kvalitativ del

 • Kvalitative undersøkelser
 • Design og gjennomføring
 • Forskningsstrategier 
 • Datainnsamling
 • Analyse
 • Evaluering av kvalitative analyser
 • Etiske refleksjoner

Læringsutbytte

Markedsanalyse kvalitativ metode skal gi deg en forståelse av fordeler og ulemper ved kvalitative metoder. Du skal også lære hvordan problemstilling, teoriforankring, datainnsamlingsmetode og analyseteknikker påvirker undersøkelsens gyldighet.

Metode 3 markedsanalyse kvalitativ

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.