6346 - Nettstudium emne

Kollektiv arbeidsrett

Kollektiv arbeidsrett gir deg kunnskap og forståelse om de rettsregler som omhandler arbeidslivets organisasjoner når det gjelder inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 12 350
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6346
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Formålet med Kollektiv arbeidsrett er at du skal bli kjent med grunntrekkene i den kollektive arbeidsretten. Dette er et fag som kan virke fremmed med første blikk. Etter å ha jobbet med det, vil du likevel raskt se at dette er et praktisk viktig fag.

Den som skal løse arbeidsrettslige spørsmål, må kjenne til hvor man finner de arbeidsrettslige reglene. Her blir du kjent med det kollektivrettslige systemet og hva slags spørsmål du kan finne svar på der.

Du lærer deg grunnprinsippene i den kollektive arbeidsretten, og det systemet vi har for å regulere lønns- og arbeidsvilkår.

Kollektiv arbeidsrett består av følgende tema:

  • Rettskilder i den kollektive arbeidsretten
  • Tariffavtalebegrepet
  • Tariffavtalens virkninger
  • Interessetvister
  • Kollektive forhandlinger
  • Rettstvister
  • Arbeidsretten

Læringsutbytte

Når du er ferdig med emnet skal du ha kunnskap om trekk ved det norske arbeidsmarkedet, om lønnsdannelse og om arbeidslivets organisasjoner.

Du skal ha ha kunnskap om rettskildebildet i arbeidsretten, særlig den kollektive arbeidsretten, inkludert forholdet mellom individuell og kollektiv arbeidsrett og om forholdet mellom den kollektive arbeidsretten og europeisk rett (EØS-rett og menneskerettighetene).

Du skal ha kunnskap om hva en tariffavtale er og dens betydning i den kollektive arbeidsretten.

Emne detaljer

Kollektiv arbeidsrett

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.