7204 - Nettstudium emne

Journalistikk 2

I emnet Journalistikk 2 tilegner du deg ferdigheter i nyhetsjournalistikk, ved å arbeide aktivt med reelle saker, og med ulike journalistiske metoder.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 950
Antall innsendinger
3
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
7204
Emnebeskrivelse

Journalistikk 2 er et praktisk rettet emne hvor målet er at studentene skal tilegne seg ferdigheter i utøvende nyhetsjournalistikk. I tillegg til å jobbe med muntlige og skriftlige kilder, får studentene her innsikt i observasjon som journalistisk metode og lærer å bruke denne metoden aktivt i egne nyhetsreportasjer.

I dette emnet lærer du å kjenne til kildekritiske problemstillinger knyttet til ulike journalistiske metoder og situasjoner samt å bruke denne innsikten i den praktiske yrkesutøvelsen.

Krise- og ulykkesjournalistikk har også en sentral og viktig plass i dette emnet.

Journalistikk 2 består av følgende tema:

  • nyhetsjournalistikk
  • ulike journalistiske metoder
  • kildekritikk
  • etiske problemstillinger
  • krisejournalistikk
  • ulykkesjournalistikk

Læringsutbytte

Dette er et praktisk rettet emne hvor studentene tilegner seg ferdigheter i nyhetsjournalistikk. Det betyr at det legges vekt på at studentene skal jobbe aktivt med reelle saker. Det arbeides med ulike journalistiske metoder.

I tillegg står kildekritikk og etiske problemstillinger knyttet til utøvelsen av denne sentralt i emnet.

Studentene får også innføring i krise- og ulykkesjournalistikk.

Emne detaljer

Journalistikk 2

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.