6361 - Nettstudium emne

Introduksjon til sirkulær økonomi

I emnet «Introduksjon til sirkulærøkonomi» blir sirkulær økonomi presentert både som teori og praksis.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 12 350
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Nei
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6361
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Faget viser utviklingen av området sirkulær økonomi fra teorier om ressursknapphet og fram til i dag. I nyere tid har sirkulær økonomi blitt lansert som politisk, industrielt og samfunnsmessig program for en ny økonomisk verdensorden. Studentene vil få kunnskap om forskjellene mellom lineær og sirkulær økonomi, ulike grader av sirkulær økonomi, og hvilke roller ulike aktører spiller i den sirkulære økonomien.

Forståelsen vil på den ene siden knyttes opp til bærekraft og planetens tålegrenser og på den andre siden til innkjøp og innkjøperes rolle i omleggingen til sirkulær økonomi.

Læringsutbytte

Du får en en introduksjon til sirkulær økonomi. I denne presenteres ulike teorier om ressurser, som også knyttes mot bærekraft og planetens tålegrenser. Dernest undersøkes forskjellen mellom lineære og sirkulære systemer, før det knyttes nærmere mot sirkulære innkjøp.

Du får en innføring i grunnlaget for sirkulær økonomi; politisk, økonomisk og teoretisk. Her ser vi nærmere på hvordan man har laget strategier og handlingsplaner på europeisk og nasjonalt nivå, hvilke forretningsmodeller som diskuteres som sirkulære og hvordan teorier og metoder som for eksempel livsløpsvurderinger (LCA, fra engelsk Life Cycle Assessment) skal kunne gjøre oss i stand til å måle sirkularitet på ulike områder og hvorvidt vi er på vei mot en sirkulær økonomi. 

Du får innsikt i sirkulær økonomi i praksis. Her ser vi på praktiske eksempler og på hvordan ulike aktører kan bevege seg mot en sirkulær økonomi.

Emne detaljer

Introduksjon til sirkulær økonomi

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.