6364 - Nettstudium emne

Innovasjon og bærekraft

Med utgangspunkt i bærekraftsmålene vil emnet se på hvordan bærekraft kan benyttes som en viktig driver for innovasjon og hvordan innovasjon vil være nødvendig for å oppnå bærekraft.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 12 350
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Nei
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6364
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Basert på FNs bærekraftsmål og nødvendigheten av å integrere bærekraft i forretningsprosesser, vil dette emnet se på hvordan organisasjoner (offentlige og private) kan få til innovasjon på en effektiv og etisk måte.

Med utgangspunkt i bærekraftsmålene vil emnet se på hvordan bærekraft kan benyttes som en viktig driver for innovasjon og hvordan innovasjon vil være nødvendig for å oppnå bærekraft.

Emnet tar opp grunnleggende forståelser av bærekraftig utvikling og av innovasjon og vil diskutere hvordan begge deler kan oppnås i praksis. I tillegg til bakenforliggende teorier vil emnet gå gjennomgå de praktiske stegene i utvikling av innovasjoner. Områder som material- og energibruk, gjenbruk, sirkulær økonomi, teknologisk utvikling, og ulike miljøutfordringer kan skape nye muligheter.

Emnet vil ta opp spesifikke varegrupper som plast, klær, energi og mat. Emnet vil omfatte rollen myndigheter, media, forbrukere, frivillige organisasjoner og finans spiller for å stimulere til innovasjon og bærekraft.

Læringsutbytte

Du får kunnskap om hva innovasjoner er og om innovasjonsteori, samthvordan begrepene «bærekraftig utvikling» og «bærekraft» har utviklet seg historisk og teoretisk.

Du får kunnskap om innovasjonsverktøy og hvordan bærekraft kan innlemmes i slike.

Du får kunnskap om ulike verktøy for å måle bærekraft samt FNs bærekraftsmål i seg selv og relatert til innovasjon.

Du får kunnskap om innovasjoner som er utviklet med tanke på bærekraftig utvikling, innovasjoner som er bærekraftige, rollen ulike interessenter og aktører kan spille for innovasjoner og for bærekraftig utvikling og eksempler på produkter, materialer og energikilder med spesielle fordeler eller ulemper knyttet til innovasjon og bærekraft.

Du vil utvikle ferdigheter knyttet til å se innovasjon og bærekraft i sammenheng.

Du vil utvikle ferdigheter knyttet til å bruke verktøy for utvikling av innovasjoner, måling av bærekraft i innovasjoner og utvikling av bærekraftige innovasjoner.

Du vil utvikle ferdigheter knyttet til å se innovasjon og bærekraft i sammenheng, samt å identifisere hvilke muligheter ulike roller har til å fremme bærekraftig utvikling og innovasjoner og gjerne begge i sammenheng.

Emne detaljer

Innovasjon og bærekraft

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.