6359 - Nettstudium emne

Innkjøpsledelse

Innkjøpsledelse er en innføring i hvordan anskaffelser kan ledes og utvikles til å gi mer innovative og bærekraftige løsninger for offentlig sektor.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 12 350
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6359
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Innkjøpsledelse er oppgaven med å organisere og lede aktiviteter for å få best mulige leveranse av varer og tjenester fra eksterne leverandører. Innkjøpsledelse påvirker derfor i stor grad verdiskaping og kvalitet, samt utvikling av bærekraftige og innovative løsninger for den enkelte virksomhet. Innkjøpsledelse er en utfordrende oppgave som krever god forståelse for egen virksomhet og kunnskap om hvordan man kan mobilisere leverandørens/markedets kompetanse.

Emnet vil dekke alt fra enkle til komplekse innkjøp, der også ulike typer innkjøp og kontraktsformer blir gjennomgått. Bærekraftige anskaffelser er en del av FNs Bærekraftmål. Hvordan anskaffelsene kan gjennomføres for å oppnå innovative og bærekraftige løsninger dekkes gjennomgående i emnet innkjøpsledelse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten ...

 • har kunnskap om begrepene innkjøp, kjøp, anskaffelser og forsyning
 • har kunnskap om innkjøpsfunksjonen og dens omgivelser
 • har kunnskap om kjøp rettet mot virksomhetens kunder, og kjøp rettet mot interne behov
 • har kunnskap om ulike typer av innkjøp
 • har kunnskap om hovedaktiviteter i innkjøpsprosessen
 • har kunnskap om organisering, ledelse og styring av innkjøpsfunksjonen
 • har kunnskap om forskjeller på innkjøp i privat og offentlig sektor
 • har kunnskap om teknologiutviklingens påvirkning på innkjøpsprosessen


Ferdigheter

Studenten ...

 • kan vurdere elementene i komplekse innkjøpsavtaler med tanke på produktspesifikasjon, tilleggstjenester, leveranseforhold, etterforsyning, service og oppfølging av operativitet, gjenkjøp og retur for å få til best mulig leverandøroppfølging
 • kan anvende IT-baserte verktøy i innkjøpsprosessen
 • kan gjennomføre innkjøpsmålinger og kunne anvende informasjon til å ta bedre beslutninger

Generell kompetanse

Studenten ...

 • kan planlegge og gjennomføre innkjøpsprosesser
 • kan gjennomføre innkjøpsanalyser som grunnlag for kjøpsbeslutninger
 • presentere prinsipper for ledelse og utvikling av funksjonelle avdelinger i en virksomhet
 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til miljø, sosial ansvarlighet, innkjøp, og kan foreta etiske vurderinger i praksis
 • kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor innkjøps- og bærekraft og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis

Emne detaljer

Innkjøpsledelse

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.