5347 - Nettstudium emne

Flerkulturell pedagogikk

Flerkulturell pedagogikk gir innsikt i muligheter og utfordringer ved utdanningsinstitusjoners og arbeidslivets arbeid med kulturelt og språklig mangfold.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
15
Pris
kr 23 200
Antall innsendinger
4
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
5347
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse
Dette emnet gir en innføring i flerkulturell pedagogikk. Du blir introdusert i sentrale temaer, begreper og ulike perspektiver på det flerkulturelle Norge. Dette inkluderer:
 • Teoretiske perspektiver på tilhørighet og inkludering i flerkulturelle samfunn
 • Arbeid med tilrettelegging for inkluderende pedagogisk praksis
 • Forståelse for utdanningsprestasjoner
 • Valg og senere yrkesdeltakelse til elever med innvandrerbakgrunn
 • Forståelse for hvordan man kan identifisere diskriminerende praksiser som hemmer likeverdig deltakelse i utdannings- og samfunnsliv
Emnet retter oppmerksomheten mot både minoriteter og majoriteten sin rolle i disse prosessene og praksisene. Flerkulturell pedagogikk består av følgende kjernetemaer:
 • Integrering og inkludering
 • Likhet, likeverd og medborgerskap
 • Flerspråklighet og flerspråklig opplæring
 • Flerkulturelt arbeid i barnehage og skole
 • Rasisme, rasialisering og diskriminering
 • Likestillings- og antirasistisk arbeid
 • Innvandrere og deres etterkommere i utdanning og arbeidsliv

Læringsutbytte

Gjennom emnet flerkulturell pedagogikk vil du få en økt forståelse av hvilke muligheter og utfordringer som ligger i økt migrasjon. Du vil blant annet få kunnskap om hva kulturell tilhørighet, integrering og inkludering innebærer i et flerkulturelt samfunn, hva flerspråklighet og flerspråklig opplæring er og hvordan samfunnsinstitusjoner slik som barnehage og skole kan legge til rette for likeverdige opplæringsmuligheter for elever med språklig og etnisk minoritetsbakgrunn.
Videre skal du bli kjent med mekanismer for utestenging fra likeverdig deltakelse i utdannings, samfunns- og yrkesliv og få kunnskap om innvandrerbefolkningens utdanningsprestasjoner, utdanningsaspirasjoner og yrkesdeltakelse. Emnet legger også vekt på at du kan anvende fagkunnskapene dine på relevante praktiske problemstillinger.
Du skal blant annet settes i stand til å delta i faglig dialog om og reflektere over arbeidet med kulturelt og språklig mangfold, samt planlegge, vurdere og legge til rette for inkluderende pedagogisk praksis og utviklingsarbeid i ulike kontekster.

Emne detaljer

Flerkulturell pedagogikk

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.