6314 - Nettstudium emne

Co-Creation

Co-creation handler om en annerledes måte å innovere på. Emnet viser hvordan organisasjoner kan samarbeide med eksterne interessenter utenfor organisasjonen for å skape og utvikle nye produkter og tjenester.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 950
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6314
Emnebeskrivelse

Co-creation er en unik metodikk for innovasjon. Emnet viser hvordan organisasjoner kan samarbeide med eksterne interessenter utenfor organisasjonen for å skape og utvikle nye produkter og tjenester.

Co-creation vinner stadig større som innovasjonsmetodikk, både internasjonalt og i Norge. I dette emnet vil du lære mer om hvordan merkevarer kan involvere eksterne interessenter i merkevareutvikling og innovasjon av varer og tjenester. Vi ser på de forskjellige måtene som kreative organisasjoner, som for eksempel adidas og LEGO, har gjort metodikken til en integrert del av sin innovasjon.

Du vil lære om både offline- og online-teknikker og om forskjellige motivasjonsfaktorer som driver forbrukere og andre eksterne interessenter til å bidra til Co-creation. Emnet vil øke din evne til å forstå, gi næring til og fasilitere Co-creation-prosesser.

Emnet er på engelsk med engelske videoer. Innsendingsoppgavene kan leveres på engelsk eller norsk.

Co-creation består av følgende tema:

 • Hva er Co-creation
 • Co-creation og organisasjonen
 • Forskningsperspektiv
 • Etnografi
 • Netnografi
 • Hvordan sette opp en Co-creation prosess
 • Motivasjonsfaktorer for deltakere 
 • Verktøy og metoder
 • Co-creation i fremtiden

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten:

 • kan redegjøre for hvordan merkevarer har blitt bedre koblet til omverdenen og virkningen dette har hatt på merkevarens tilnærming til innovasjon
 • kan redegjøre for hvordan merkevarer kan og bør involvere forbrukere og andre interessenter aktivt i prosessen med å utvikle og implementere innovasjon
 • kan redegjøre for deltakende tilnærminger til merkevarebygging
 • kan forklare hvordan organisasjoner må ha en filosofi om åpenhet for å realisere muligheten til å involvere interessenter

Ferdigheter
Studenten:

 • kan anvende ulike metoder for å involvere interessenter i utviklingen av nye produkter og tjenester
 • kan bruke online- og offlineverktøy for å implementere co-creation prosesser


Generell kompetanse
Studenten:

 • er i stand til å reflektere over ulike tilnærminger til merkevarebygging og forstå hvordan forskjellige omstendigheter krever forskjellige metode

Emne detaljer

Co-Creation

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.