7091 - Nettbasert emne

Anatomi og fysiologi 2

Emnet gir deg grunnleggende innføring i oppbygning og funksjon til menneskekroppens nervesystem, bevegelsesapparat og sirkulasjonssystem. I tillegg tar emnet for seg kroppens mekanismer for temperaturregulering.

Studiested
Nett
Studiepoeng
10
Pris
kr 14 900
Antatt tidsbruk
280 timer
Antall innsendinger
4
Opptakskrav
Ja, se opptaksinformasjon
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
7091
Emnebeskrivelse

Kunnskapen du tilegner deg i dette emnet danner grunnlaget for videre studier innenfor blant annet anatomi, fysiologi, treningslære, sykdomslære og ernæring.

Anatomi og fysiologi 2 består av følgende tema:

  • Skjelett- og muskelanatomi (overekstremiteter)
  • Temperaturregulering
  • Nervesystemet
  • Sansene
  • Muskelfysiologi
  • Sirkulasjonssystemet

Anatomi og fysiologi 2 er spesielt nyttig for deg som ønsker å bygge på eksisterende utdanning for å få kompetanse innenfor helsefag, eller for deg som vurderer medisinstudier eller andre profesjonsstudier innenfor helsefag.

Anatomi og Fysiologi 2 inngår i årsenhet i grunnmedisin. Du velger selv om du tar emnet frittstående eller som en del av årsenheten.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal du være i stand til å beskrive hvilke oppgaver som er knyttet til de ulike organsystemene emnet har tatt for seg, hvordan de ulike organsystemene er bygget opp og hvordan de fungerer. Du skal også kunne forklare hvordan organsystemene samarbeider og reguleres for å opprettholde optimal kroppsfunksjon.

Emne detaljer

Dette emnet inngår i

Anatomi og fysiologi 2

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.