Osteopat behandler pasient.
Studielengde:3 år

Osteopati

Behovet for helsepersonell er allerede stort, og vil bare fortsette å øke. Denne utdanningen er Norges eneste høyskoleutdanning innen osteopati, som gir deg ettertraktet kompetanse som hjelper folk.

Venteliste

Søkere til dette programmet blir satt på venteliste
OpptakStengt
Osteopat behandler pasient.

Nøkkelinformasjon

 • Praksis

  Du får verdifull praksis på vår studentklinikk. Den drives som en ordinær klinikk, så erfaringen herfra er svært relevant for din fremtidige yrkesutøvelse.
 • Utveksling

  Ved dette studiet kan du søke om 4-5 ukers utveksling ved University College of Osteopathy i London.
 • Videre studiemuligheter

  Du har mange muligheter etter studiene, se oversikt nederst på siden. 
 • Opptakskrav

  På dette studiet må du innfri krav om generell studiekompetanse eller tilsvarende. Du må også levere politiattest.
 • Pris

  54 900 kr pr semester. Studieprogrammet kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Bachelor
 • Høst 2023
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du?

Gjennom den fireårige osteopatiutdanningen, bestående av en bachelorgrad (180 sp) og en ettårig videreutdanning i osteopati (60 sp), lærer du om kroppens oppbygning og funksjon både i helse og sykdom. En autorisert osteopat kan muskel- og skjelettplager og ser sammenhengen mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som kan påvirke helsen. I løpet av utdanningen lærer du å forebygge, behandle og fremme god helse hos mennesker i alle aldre.

Vi vil blant annet gå i dybden på emner som :

Studiemodell

Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
Totalt 180 studiepoeng
60 studiepoeng
1. semester
2. semester

 • OST104Lumbalcolumna

  Muskel- og skjelettsmerter (MSK-smerter) er det problemet som rammer flest og koster mest i Norge og den største pasientgruppen til osteopater. Forebygging og behandling av personer med MSK-smerter er sammensatt og består alltid av flere ulike tiltak. I dette emnet lærer studentene om MSK-smerter. Herunder lærer de om omfanget og de samfunnsøkonomiske konsekvensene av MSK-smerter, smertefysiologi, kompleksiteten av MSK-smerter og hvilke konsekvenser det kan ha på individet. Studentene lærer også hvordan man som helsepersonell kan møte og håndtere en person med MSK-plager med et helhetlig menneskesyn, respekt og empati og hvordan man kan vurdere hva som bidrar til en persons MSK-plager.

  Korsryggsmerter er en av de største enkeltårsakene til legemeldt sykefravær. Emnet bygger på kunnskap om sykdomslære og gir en fordypning i korsryggplager hvor studentene lærer om ulike plager, skader og sykdommer som kan gi symptomer og funksjonsbegrensninger. De lærer å identifisere alvorlige tilstander, når osteopati ikke er relevant og når det er riktig å henvise pasienten videre eller samarbeide med annet helsepersonell. Studentene lærer hvordan en klinisk, ortopedisk, nevrologisk orienterende og osteopatisk undersøkelse av korsryggen gjennomføres, å vurdere ulike kliniske presentasjoner og stille kliniske diagnoser. Studentene lærer hvordan biologiske, personlige, sosiale, miljømessige og kulturelle forhold virker inn på funksjon, deltakelse, sykdom, plager og helse og hvordan de kan bruke dette til å evaluere pasienten med korsryggsmerter, komme frem til en prognose og planlegge, gjennomføre, evaluere og justere individuelt tilpasset behandlingsopplegg i samråd med pasienten, pårørende og andre aktører. Herunder lærer studentene hvordan de kan anvende ulike aktive-, manuelle- og kognitive behandlingstiltak og måle og evaluere utfallet av behandling. Studentene lærer å begrunne, evaluere og kvalitetssikre undersøkelse, prognose og behandlingstiltak fra et kunnskapsbasert ståsted.

 • OST302Cervicalcolumna og overekstremiteten

  I dette emnet skal studentene få kunnskaper og ferdigheter til å kunne undersøke og behandle nakken, skulder, arm og hånd. Emnet tar studenten gjennom relatert anatomi, smertetilstander og differensialdiagnostikk for regionene. Studentene lærer å utføre og tolke kliniske, ortopediske og osteopatiske undersøkelser for regionene i tillegg til en rekke behandlingsteknikker for regionene. Følgende tema er sentrale i emnet:

  • anvendt anatomi, biomekanikk og palpasjon for regionene
  • smerte og patologiske tilstander i regionene
  • osteopatisk og ortopedisk funksjonsevaluering og undersøkelse av regionene
  • orienterende nevrologisk undersøkelse II
  • differesialdiagnostikk for regionene
  • behandlingsplanlegging og behandlingsteknikker for regionene
 • OST204Thorax

  Følgende tema er sentrale i emnet:

  • Anvendt anatomi, biomekanikk og palpasjon for thoraxregionen
  • Ortopedisk undersøkelser for thoraxregionen
  • Regionale smerte- og patologiske tilstander
  • Differensialdiagnostikk for thoraxregionen
  • Langvarige smerter og psykososiale faktorer
  • Osteopatisk funksjonsevaluering og undersøkelse av thorax
  • Osteopatiske teknikker i thoraxregionen
 • OST402Klinisk medisin og kunnskapsbasert praksis

  I dette emnet får studentene kompetanse i kunnskapsbasert praksis og klinisk resonnering. Emnet bygger på forutgående emner hvor studentene i dette emnet skal sette kunnskaper, ferdigheter og kompetanse fra forutgående emner sammen til helhetlig forståelse av den kliniske prosessen.

  I emnet lærer studentene å anvende den diagnostiske prosessen til å vurdere pasientens symptombilde og kliniske presentasjon og på bakgrunn av dette utlede differensialdiagnoser. De lærer å utføre en strukturert anamnese og klinisk- og osteopatisk undersøkelse. Studentene lærer å identifisere alvorlige tilstander, når osteopatisk behandling ikke er relevant og når det er riktig å henvise pasienten videre eller samarbeide med helsepersonell.

  Studentene lærer å begrunne, evaluere og kvalitetssikre undersøkelse, prognose, arbeidshypotese og behandlingsplan fra et kunnskapsbasert ståsted. Videre lærer studentene å planlegge og gjennomføre individuelt tilpasset behandlingsopplegg innen det biopsykososiale paradigmet.

 • OST504Klinisk osteopati praksis I

  Følgende tema vil være sentrale i emnet:

  Klinisk osteopati i praksis

  • Integrert funksjon til det somatomotoriske, autonome og nevroendokrine immunsystemet
  • Global osteopatisk undersøkelse
  • Det lymfatiske system
  • Det fascielle system
  • Det viscerale system I
  • Den respiratoriske og sirkulatoriske modell
  • Hode og kjeveregionen
  • Fysiologien og vitenskapen bak berøring
  • Den Antropologisk Økologiske Modellen

  Veiledet klinisk praksis

  • Preklinisk undervisning
  • Pasienthåndtering
  • Journalføring
 • OST603Klinisk osteopati i praksis II

  Dette emnet fortsetter med håndtering av pasienter, hvor studentene jobber i par med tett oppfølging av veileder på studentklinikken. Emnet bygger på det foregående emnet, hvor studenten lærer mer om undersøkelse og behandling av mageregionen i sammenheng med muskel- og skjelettsystemet. Studenten vil lære om undersøkelse og behandling av ulike grupper pasienter, som idrettsutøvere, gravide, og eldre. Studenten skal utvikle sine kommunikasjonsferdigheter og lære om etiske problemstillinger som kan oppstå i praksis.

  Følgende tema er sentrale i emnet:

  • Visceral II
   • Gastrointestinalt
   • Thorax
  • Pasientgrupper
   • Obstetriske pasienter
   • Postoperative
   • Idrettsutøvere
   • Geriatriske pasienter
  • Lovverk, etikk og profesjonalisme
  • Motiverende kommunikasjon og endringsprosess
  • Smertepsykologi
  • Systemiske dysfunksjoner
  • Klinisk undervisning og praksis
   • Pasienthåndtering i par
   • Kasuistikk arbeid
   • Kliniske rutiner for undersøkelse og behandling
 • BAC500Bacheloroppgave

  Emnet gir kompetanse i vitenskapelige forskningsmetoder i medisin og helsefag, inkl. problemstillinger og hypoteser, epidemiologiske studiedesign, kvantitativ og kvalitativ metode, etikk, litteratursøk, vurdering av litteratur, statistikk og akademisk skriving. Emnet gir studenten teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter i planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt, samt skriftlig fremstilling av dette (bacheloroppgaven).

Hva kan du bli?

Osteopat behandler pasient.

Plages du av smerter, allergi eller stress? Ved vår studentklinikk kan du få behandling av osteopatistudenter.

Møt fagmiljøet

 • Slik jobber vi

  Kristiania har et aktivt, internasjonalt forskningsmiljø som setter mennesket i sentrum. Vi er i forkant av utviklingen på vårt felt, og har flere ganger vært først i Norge med forskningsbaserte utdanninger som møter morgendagens helseutfordringer. Vi har noen av landets beste fasiliteter for trening, ernæring og anatomi, i tillegg til fysiologisk testlab og en egen Studentklinikk.
 • Slik er studiehverdagen

  Som student ved Kristiania kan du få tilgang til noen av landets flotteste test- og undervisningsfasiliteter. Studiehverdagen kan være en blanding av forelesninger, mindre seminarer og praktisk arbeid, der du kan få erfaring med behandlingsmåter og prosedyrer. Du vil være tett på et fagmiljø som har utviklet noen av landets mest banebrytende helsestudier, som en del av et inkluderende og engasjert miljø.

Slik er søknadsprosessen

Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
 • Behandlingstid

  For studier med rullerende opptak mottar du et betinget studietilbud i løpet av 1-3 dager etter søknad, dersom det er ledige plasser på programmet du har søkt. 
 • Slik søker du

  På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
 • Semesterregistring

  Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
 • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

  SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
 • Lånekassen

  Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
 • Støtte og tilrettelegging

  Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
 • Mitt Kristiania

  Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
 • Studentbevis

  Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner.

Hva lurer du på?

Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.

Ofte stilte spørsmål

Les mer om våre studenter