AcuBreast

 • Vi må dessverre utsette oppstart av behandling i AcuBreast-studien på grunn av Covid-19.

  I en klinisk studie, som AcuBreast-studien, blir data fra en eksperimentell gruppe sammenlignet med data fra en kontrollgruppe. Disse to gruppene skal være identiske i enhver henseende bortsett - fra akupunkturbehandling gitt til den ene gruppen. Alle deltakerne skal leve som normalt, og de kan gjøre egne tiltak som for eksempel trene, meditere eller endre kosthold. Alle slike tiltak vil bli registrert i begge gruppene.
 • Smittevern i AcuBreast-studien

  Høyskolen Kristiania har strenge rutiner for smittevern. Vi følger smittesituasjonen i Oslo og Norge nøye og gjør nødvendige tiltak slik at de som deltar i AcuBreast-studien skal føle seg trygge. Både Høyskolen Kristiania og akupunktørene i studien følger Folkehelseinstituttet (FHI) sine pålagte smittevernrutiner. Slik situasjonen er per i dag tillater myndighetene én-til-én-kontakt i helsevirksomheter, slik som akupunkturbehandling, under forutsetning av at nasjonal bransjeveileder for...
 • Ny studie: Kreftrelatert fatigue hos brystkreftoverlevere – er akupunktur et relevant behandlingstilbud?

  Studien undersøker om akupunkturbehandling kan hjelpe ved kreftrelatert fatigue hos brystkreftoverlevere.
 • Prosjektleder for AcuBreast-studien Terje Alræk i Kunnskapsmagasinet. Blir akupunktur anbefalt i det norske helsevesenet?

  Finnes det kliniske retningslinjer som anbefaler akupunktur som behandling? Ja, akupunktur anbefales som en blant flere behandlinger mot vel 200 ulike sykdomstilstander, viser forskningsstudie.
 • Interessert i å delta i studien?

  Du inviteres herved til å delta i forskningsprosjektet Kreftrelatert fatigue hos brystkreftoverlevere – er akupunktur et relevant behandlingstilbud?
 • New clinical study: Fatigue in breast cancer survivors - is acupuncture a treatment option?

  The study investigates whether acupuncture treatment can help with cancer-related fatigue in breast cancer survivors.
 • Akupunktur i Norge

  Akupunktur er en evidensbasert ikke-medikamentell behandlingsform som tilbys på 37 % av norske sykehus. På tidlig 2000 tusen tallet var den også i bruk i allmennmedisin. Akupunktur benyttes ofte som et behandlingsalternativ ved blant annet søvnplager, migrene og smerter i muskel- og skjelettsystemet. Internasjonalt benyttes akupunktur ofte ved angst og depresjon. Dette er plager som er svært utbredt i befolkningen og årsak til mye av sykefraværet i Norge.
 • Utfordringer i akupunkturforskning

  Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) benyttes akupunktur i minst 103 land, hvorav 29 land har inkludert akupunktur i noen av sine kliniske retningslinjer. Akupunktur er en kompleks behandling/intervensjon og gir unike muligheter for persontilpasset behandling, men skaper dermed også betydelige utfordringer for forskning. Mange randomiserte kontrollerte akupunkturstudier har brukt minimal, overfladisk, sham eller 'placebo' akupunktur som kontrollbehandlinger, men som viser seg å ikke være en...
 • Hva er en klinisk studie?

  Kliniske studier er medisinske forskningsstudier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler, medisinsk utstyr og prosedyrer eller andre behandlingsmetoder. 
 • Hva kan du gjøre selv?

  Fatigue er enkelt forklart en følelse av å alltid være trøtt og sliten uansett hvor mye du hviler. Nesten alle som får kreft, kjenner på en eller annen grad av fatigue, men som regel går det over. Hos noen utvikler det seg til å bli kronisk, uten at noen vet hvorfor. Det kan gjøre livet ganske utfordrende.
 • Anne Lise Ryel, professor Terje Alræk og Ellen Harris Utne står foran bildevegg.

  Fikk 4,7 forskningsmillioner av Rosa sløyfe

  Professor Terje Alræk ved Høyskolen Kristiania skal i sitt forskningsprosjekt vurdere om akupunkturbehandling kan redusere kronisk tretthet etter avsluttet brystkreftbehandling. Én av tre overlevende får senskader som går på helsa løs.
 • Ny pilotstudie om brystkreft og akupunktur

  En ny pilotstudie skal se på mulige gevinster ved å bruke akupunktur for å behandle kronisk tretthet hos overlevende etter brystkreft.