Foto av sti som deler seg i to.
Foto: Jens Lelie/https://unsplash.com/@madebyjens

Vil du delta i undersøkelsen?

Vi er på jakt etter deg som:

  • Er mellom 18-64 år
  • Hatt smerter mer enn tre måneder
  • Vært arbeidsledig i minst én måned
  • Ønsker å jobbe

Om du treffer disse kriteriene, vil vi gjerne ha deg med i studien. Meld deg på via denne lenken.

Hvorfor gjør vi denne undersøkelsen?

Vi gjør denne undersøkelsen for å få en bedre forståelse av det å ha langvarige smerter og samtidig være utenfor arbeid. Vi kan dermed få kunnskap om hvordan vi kan hjelpe personer som har langvarige smerter tilbake i arbeid igjen.

Vi undersøker sammenhengen mellom det å ha langvarige smerter og være utenfor arbeid, og hvordan dette påvirker livskvaliteten. Vi vil også undersøke om det finnes måter hvor vi kan bidra i denne reisen tilbake til arbeid for de som har langvarige smerter.

Hva innebærer det for deg å delta?

Du vil motta totalt fire spørreskjema over en ettårsperiode.

Vi vil spørre om din helse, smerte, livskvalitet, tanker om arbeid, utfordringer du møter i å komme tilbake til arbeid, og din bruk av helsetjenester. Du vil motta ett spørreskjema i det du starter, og deretter ett etter tre, seks og 12 måneder. Hvert spørreskjema tar rundt 30 minutter å svare på.

I nettskjemaet vil vi sjekke om du treffer kriteriene for å bli med, og bekrefte din interesse.

Spørreskjema kan gjennomføres digitalt via nettskjema eller via posten; vi vil spørre hva du foretrekker i starten av nettskjemaet, eller du kan kontakte oss å fortelle hva du foretrekker.

Hva skjer med min informasjon?

Din data vil kodes før den lagres og brukes på et sikkert system (og låst i et skap om du benytter papirformat). Vi vil beholde identifiserende informasjon som kobles til din data (slik at vi kan kontakte deg), men dette vil krypteres før lagring. Det betyr at ingen kan får tilgang uten en spesiell nøkkel.

Det er kun noen få personer i forskningsgruppen fra Kristiania og OsloMet som har nøkkel til din identifiserbare data.  Prosjektet er ferdig i Oktober 2024, men det kan være vi analyserer dataene i 12 måneder etter dette. Identifiserbare data vil beholdes i 5 år etter studieslutt for kontrollformål og deretter destrueres.

For mer detaljer om innsamling av data og dine rettigheter i henhold til GDPR, vennligst se vår personvernerklæring.

Personvern

Resultatene av studien vil publiseres i rapporter og faglige tidsskrifter, men det vil ikke være mulig å identifisere deg.

  • Det er helt frivillig å delta. Hvis du velger å delta kan du ombestemme deg, og trekke ditt samtykke når som helst uten å oppgi noen grunn.

Informasjon fra registre

Informasjon som vi ønsker å samle inn inkluderer opplysninger fra ulike registre fra året før og ett år etter første spørreskjema er besvart. Vi vil samle inn følgende opplysninger:

  • NAV: arbeidshistorikk, dato for sykemelding og friskmelding, antall sykemeldingsdager og perioder, og eventuelle vedtak og tiltak som omhandler stønader.
  • Norsk Pasientregister (NPR): Besøk hos medisinsk spesialist (eksempelvis ortoped) og andre helsefaglige spesialister på sykehus eller andre institusjoner (eksempelvis psykolog)
  • Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR): Besøk hos fastlege, fysioterapeut og andre i primærhelsetjenesten.

Informasjon fra NPR, KPR og KUHR handler om tidspunkt, sted, diagnose, tiltak/behandling og kostnader tilknyttet din bruk av helsetjenestene. 

Vennligst se personvernerklæringen for detaljer

Samtykke

Før du svarer på spørreskjema vil vi be deg om å signere et samtykkeskjema hvor du kan gi ditt samtykke til å delta i studien og for oss til å samle inn dine data og opplysninger.

Innsamling av din data inkluderer opplysninger fra ulike registre som vil gi oss ytterligere informasjon om arbeid og om din helse og bruk av helsetjenester som vil brukes i en økonomisk analyse.

Det kan også være at vi kan tilby deg en mulighet for å delta i en annen studie som kan være av interesse eller hjelpe deg.

  • Som en takk for din innsats tilbyr vi et gavekort på 200 kroner.

Praktisk info

Påmelding + Forskning Double content