For more information please visit the English page here.

Som følge av krigen i Ukraina og økonomiske sanksjoner iverksatt, har Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) i samråd med Kunnskapsdepartementet etablert midlertidige tiltak for å sikre at ukrainske, russiske og hviterussiske studenter kan fullføre sine studier i Norge.

Et av tiltakene er en midlertidig stipendordning for studenter som kan dokumentere at de har mistet tilgang til midler på grunn av krigen i Ukraina og/eller økonomiske sanksjoner.

Ordningen gjelder studenter som selv finansierer studieoppholdet, og omfatter ikke studenter med ukrainsk, russisk eller hviterussisk statsborgerskap som har vanlige rettigheter gjennom Lånekassen.

Ukrainske studenter som befant seg i Norge før krigen kan få stipend til livsopphold også neste studieår. Ordningen for russiske og belarussiske studenter blir ikke videreført.

Mer informasjon om stipendordningen.

Har du ytterligere spørsmål eller behov for bistand, vennligst ta kontakt med Avdeling for studentoppfølging via e-post student@kristiania.no