Senskader etter brystkreftbehandling - med fokus på fatigue. Er akupunktur et relevant behandlingstilbud?

 • Prosjektperiode: 2020 - 2022
 • Kategori: Anvendt forskning

Beskrivelse

Studien undersøker om akupunkturbehandling kan hjelpe ved kreftrelatert fatigue hos brystkreftoverlevere. I tillegg ønsker vi å registrere mulig effekt på andre symptomer relatert til senskader av kreftbehandling, som også kan påvirke fatigue (hetetokter, livskvalitet, angst, depresjon, søvn og søvnighet). 250 kvinner blir tilfeldig fordelt i to grupper. Den ene gruppen får 10-12 akupunkturbehandlinger hos en akupunktør utdannet med en Bachelor i akupunktur fra Høyskolen Kristiania. De får en til to behandlinger ukentlig. Akupunkturbehandlingen er gratis for deltakerne. Den andre gruppen (kontrollgruppen) får ingen behandling mens studien pågår. Alle deltagere vil få skriftlig informasjon når studie resultatene foreligger.Les mer om studien her:https://www.kristiania.no/school-of-health-sciences/acubreast/ 


Finansiering

Prosjektet er finansiert av Kreftforeningen

Deltakere

 • Terje Alræk

  • Prosjektleder
  • Professor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for helse og trening

  Terje Alræk
 • Hilde Skjerve

  Hilde Skjerve

  • Høyskolelektor
  • Prodekan

  Høyskolen Kristiania

  School HS administrasjon

  Hilde Skjerve
 • Anette Sørensen

  Anette Sørensen

  • Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for helse og trening

  Anette Sørensen
 • Stephen Birch

   Høyskolen Kristiania

   Høyskolen Kristiania

  • Merete Lindén Dahle

   Merete Lindén Dahle

   • Seniorkonsulent

   Høyskolen Kristiania

   Institutt for helse og trening

   Merete Lindén Dahle
  • Hugh MacPherson

    University of York

   • Myeong Soo Lee

     Korea Institute of Oriental Medicine

    • Jun James Mao

      Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

     • Gary Deng

       Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

      • Weidong Lu

        Dana-Farber Cancer Institute

       • Adamassu Nadew Lamu

         Universitetet i Bergen

        • Stein Atle Lie

          Universitetet i Bergen

         Artikler om Acubreast

         Er du brystkreftoverlever og vil vite mer om AcuBreast-studien?
         AcuBreast

         Er du brystkreftoverlever og vil vite mer om AcuBreast-studien?

         I dette intervjuet med prosjektleder Terje Alræk, forteller han alt du trenger å vite om AcuBreast-studien.
         Les mer
         • Vellykket internasjonal konferanse med tema Fatigue hos brystkreftoverlevere
          AcuBreast

          Vellykket internasjonal konferanse med tema Fatigue hos brystkreftoverlevere

          Mer enn 200 deltakere fra inn- og utland deltok på den internasjonale, tverrfaglige konferansen på Høyskolen Kristiania 23. og 24. september.
          Les mer
         • Vi rekrutterer! Endelig er vi i gang.
          AcuBreast

          Vi rekrutterer! Endelig er vi i gang.

          Den kliniske delen av AcuBreast-studien er nå startet – vi har inkludert de 18 første deltakerne. Vi har flere på venteliste, men vi trenger flere deltakere – så spre budskapet om at studien nå har startet. Studien undersøker om akupunkturbehandling kan hjelpe ved kreftrelatert fatigue hos brystkreftoverlevere.
          Les mer
         • Tverrfaglig konferanse om fatigue hos brystkreftoverlevere, 23. og 24. september
          AcuBreast

          Tverrfaglig konferanse om fatigue hos brystkreftoverlevere, 23. og 24. september

          Fatigue er et tema der det er lite eller ingen forskning i Norge, og som det per i dag ikke tilbys tilfredsstillende behandling for.
          Les mer