Senskader etter brystkreftbehandling - med fokus på fatigue. Er akupunktur et relevant behandlingstilbud?

 • Prosjektperiode: 2020 - 2022
 • Kategori: Anvendt forskning

Beskrivelse

Hensikten med studien er å sammenligne to strategier for håndtering av fatigue hos bryst kreft overlevere som medisineres med anti østrogener som ledd i den adjuvante behandlingen. Den ene strategien er egenomsorg/usual care med tillegg av akupunkturbehandling (intervensjonsgruppen). Den andre strategien er egenomsorg/usual care alene (kontrollgruppen).
Akupunkturbehandlingen omfatter diagnostisering, livsstilsråd og individtilpasset behandling med akupunktur. Akupunkturbehandlingen, som gis i studien, er således en strategi som reflekterer det behandlingstilbudet kvinner får dersom de oppsøker en erfaren akupunktør. Akupunktørene som inngår i studiens behandlingsteam er erfarne TKM akupunktører og oppfyller angitte krav til utdanning, arbeidserfaring og er medlemmer av Akupunkturforeningen. Studien er en pragmatisk, randomisert kontrollert studie. Kvinner som oppfyller inklusjonskriteriene fordeles tilfeldig (randomiseres) til akupunkturbehandling og kontrollgruppe.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Kreftforeningen

Deltakere

 • Terje Alræk

  Prosjektleder / Professor

  Høyskolen Kristiania

  Folkehelse og manuell behandling

  Terje Alræk
 • Adamassu Nadew Lamu

  Universitetet i Bergen

 • Gary Deng

  Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

 • Weidong Lu

  Dana-Farber Cancer Institute

 • Stein Atle Lie

  Universitetet i Bergen

 • Jun James Mao

  Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

 • Hilde Skjerve

  Hilde Skjerve

  Prodekan

  Høyskolen Kristiania

  School HS administrasjon

  Hilde Skjerve
 • Anette Sørensen

  Anette Sørensen

  Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Folkehelse og manuell behandling

  Anette Sørensen