Illustratør: Frida Marie Grande

Hva skjedde egentlig i kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023? Nå som vi har lagt 11. september bak oss, er det mulig å se konturene av hva slags valg dette var. Ble valget avgjort av dyrtid, regjeringsslitasje, lakseskatt, politikerskandaler, Melkøya eller TikTok?

Valganalyse 2023 er vårt bidrag til å forstå, fortolke og analysere valget, basert på bidrag fra 21 akademikere i Norge - og et utenfrablikk fra Sverige, samt fra en bachelorstudent. For første gang i Norge samler vi korte analyser fra akademikere kort tid etter at valget fant sted, inspirert av lignende prosjekter i Sverige og i Storbritannia. Fagfeltet politisk kommunikasjon er kjernen i dette arbeidet, men vi drar også veksler på forskning innen medier- og kommunikasjon, journalistikk og statsvitenskap.  

To uker er kort tid for forskere som gjerne ønsker tid til å dykke ned i dataene sine før de trekker konklusjoner. Hva som skjedde i lokalvalget, vil vi få enda bedre svar på når lokalvalgsundersøkelsen er ferdig og kan analyseres. Samtidig tror vi det er viktig at forskere deler tidlige refleksjoner og empiriske funn for å bistå med forståelse og fortolkningen av dette kommunestyre- og fylkestingsvalget. Vi setter stor pris på alle forskerne som på kort tid har kommet opp med et vell av interessante analyser.

Teknologiske endringer, nye plattformer, endrede medievaner, datajournalistikk, utro velgere, lokale politiske stjerner og nasjonale politiske skandaler er en del av konteksten for å forstå hva som skjedde 11. september. Det vi håper er at politikere, interesseorganisasjoner, journalister og andre politisk interesserte skal ta disse perspektivene med seg når valget skal diskuteres videre.

Valganalyse 2023 er et prøveprosjekt i regi av forskningsgruppen Political Communication her ved Kristiania og som vi ønsker å utvide til et større prosjekt i forbindelse med stortingsvalget i 2025. Vi setter derfor pris på kritiske tilbakemeldinger på analysene og forslag til hvordan vi kan gjøre dette enda bedre om to år.

Bente Kalsnes, Ketil Raknes, Anders Olof Larsson