• Tekst: Roy Aulie Jacobsen

    Aulie Jacobsen er stipendiat ved Høyskolen Kristiania. Hans forskningsinteresser inkluderer blant annet bruken av sosiale medier, mobilisering ved valg og kriser, tillit til politikere og offentlige institusjoner.

    Les mer om Aulie Jacobsen her

Dette kan gjøres gjennom plattformens delingsfunksjon, som lar følgere formidle budskapet videre gjennom sitt eget nettverk og dermed gir det en utvidet rekkevidde i valgkampen. Dersom saken er viktig for velgerne vil posten få et stort antall likes, reaksjoner, kommentarer og delinger, hvilket gjør at posten kan oppnå nærmest eksponentielle nivåer av popularitet ved å bli synlig for et stort publikum – et fenomen som kalles å gå viralt. 

I denne teksten ser jeg nærmere på hvilke poster som ble populære – eller gikk viralt – på Facebook i måneden før valget. Perioden inkluderer tidsrommet hvor velgere kan forhåndsstemme, og frem til selve valgdagen. Ved å inkludere poster fra 10. august til 11.september gir jeg en oversikt over hvilke poster som kan ha satt dagsorden i løpet av valgkampen. Figuren nedenfor gir en visuell kartlegging av poster med et stort antall likes, reaksjoner og delinger hvor de mest populære plasserer seg øverst i høyre hjørne, mens antallet kommentarer vises gjennom størrelsen på boblene. Fargen skiller høyre- og venstre side. Den tallbaserte kartleggingen suppleres med en oppsummering av de mest populære postene.

Mønster i Facebook-engasjement

Figuren viser flere fellestrekk i måten venstre- og høyresiden kommuniserer på i de mest populære postene. På begge sider av det politiske spekteret blir kritikk av og negative bemerkninger mot motpartens politikk brukt som en strategi for å mobilisere, engasjere og vise frem sitt eget politiske ståsted. Rødt og Sosialistisk Venstreparti (SV) beskriver Erna Solbergs (H) forslag om å la folk flest betale tannlegeregningen sin selv som et «hull i velferdsstaten», mens Sylvi Listhaug (FrP) beskriver den sittende regjeringen og spesielt Trygve Slagsvold Vedum – som handlingslammet i forbindelse med innvandringspolitikken og kampen mot de økende prisene på mat og strøm. 

Poster fra Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug utmerker seg med flest reaksjoner og delinger. Den mest delte saken er Listhaug sitt svar på Vedums påstand om FrPs rolle i elektrifiseringen av norsk sokkel. Vedums påstand blir senere erklært feilaktig av Faktisk.no og Listhaug slår tilbake. Dette skaper engasjement, men ikke like mye som den opprinnelige posten. Listhaug mottok terningkast 5 for sin deltakelse på en partilederdebatt i slutten av august, noe som var en seier for partiet og partilederen. Posten ble blant de mest populære i løpet av hele valgkampen. 

Rødt og SV skaper engasjement med sine poster om gratis tannhelse. Et liknende engasjement kommer frem i Anders Olof Larsson sin kartlegging av de mest populære postene på Instagram. Her finner vi to poster som er identiske med de som ble postet på Facebook. I begge tilfellene inkluderer SV en karikaturtegning av Solberg med utsagnet «Jei kan betale tannlegeregningen min og det kan mange andre også …». Først og fremst spiller utsagnet på Solberg sin mulighet til å kjøpe helsetjenester fra det private, en kjernesak for Høyre som ønsker å åpne for mer privatisering. For det andre utnyttes Solberg sin dysleksi for at velgerne skal kjenne igjen politikken. Solberg har tidligere gjort et poeng av å bruke dysleksien som en måte å fremstå autentisk ved å si at «… ingen har ansvar for mine skrivefeil». På den annen side oppnår Rødt mye engasjement på informasjonspregede poster som videoserien «Tid for tall». Videoserien har vært publisert jevnlig siden 2021, og i denne episoden tar Marie Sneve Martinussen opp et mål om profittfri velferd – en av kjernesakene til partiet. 

Arbeiderpartiets (Ap) leder Jonas Gahr Støre benytter personliggjøring av politikk som en sentral strategi i sitt arbeid med å mobilisere velgerne, hvor de mest populære postene henviser til hans 63-årsdag og en oppskrift på mandelkake. I to av de mest populære postene får leserne et innblikk i hva som foregår «bak sceneteppet» hos lederen av det som var Norges største parti. Selv om personliggjøring av politikken er en kjent strategi, uteblir mye av det politiske budskapet i de mest populære postene til Støre. Dette skiller postene til Jonas Gahr Støre fra tilsvarende poster hos SV, Rødt og Sylvi Listhaug. 

For å oppsummere, så er det flere likhetstrekk mellom postene som oppnår mye engasjement på både venstre- og høyresiden. Kritikk av motparten ser ut til å være en strategi som engasjerer og mobiliserer, noe vi kjenner igjen fra tidligere valgkamper. Til tross for at partiene bruker mange av de samme strategiene, er det flere reaksjoner på postene til Sylvi Listhaug. Det kan indikere et skille i hvordan partienes følgere bruker sosiale medier. Resultatene viste videre at Jonas Gahr Støre er den eneste hvor et blikk «bak sceneteppet» er populært nok til å synes i denne kartleggingen, men postene gav lite innblikk i Ap sin politikk.