Slik melder du deg opp til eksamen

  • Logg inn i Studentweb og velg Aktive emner fra toppmenyen.

Dersom det er kortere enn 18 måneder siden du kjøpte emnet ditt skal du automatisk være oppmeldt til undervisning. Du må først være meldt opp til undervisning for å kunne melde deg opp til eksamen.

Du vil se følgende bilde:

Undervisnignsmelding OK.jpg
  • Velg Meld til vurdering for å melde deg opp til eksamen.

Emnet mitt vises ikke

Hvis emnet ditt ikke vises under aktive emner kan du søke det opp manuelt.

Manuell oppmelding til undervisning OK.jpg
  • Søk etter emnekode eller emnenavn og trykk Velg. Det vil åpne seg et dialogvindu der du kan melde deg opp til både undervisning og vurdering.

Jeg får beskjed om at jeg ikke har studierett

Du kan få beskjed om at du ikke har studierett til emnet. Denne feilmeldingen kan komme både hvis du allerede er undervisningsmeldt og når du prøver å søke opp emnet manuelt.

Undervisningsmeld mangler studierett.jpg
Manuell oppmelding undervisning manglende studierett.jpg

Ved denne feilmeldingen må du ta kontakt med eksamensavdelingen som kan melde deg opp.

Slik velger du eksamenssted

  • Logg inn i Studentweb og velg Aktive emner fra toppmenyen.
  • Velg det emnet du skal velge eksamenssted for
  • Trykk på den grønne blyanten til høyre for eksamen (ikke for arbeidskrav / obligatorisk aktivitet). 
Valg av sted grønn blyant.jpg
  • Velg ønsket eksamenssted og trykk Lagre
Valg av sted nedtrekksliste.jpg