Gå direkte til

Studentnummer og kandidatnummer

Fra våren 2019 tar Høyskolen Kristiania Nettstudier i bruk kandidatnummer på eksamen. Kandidatnummer vil erstatte dagens studentnummer. 

Studenter som er oppmeldt til eksamen finner sitt kandidatnummer under «kommende hendelser» og «Aktive emner» i Studentweb. Kandidatnummer er unikt og ikke det samme som studentnummer. Du får nytt kandidatnummer til hver eksamen, og det vil være tilgjengelig i din Studentweb senest en uke før eksamensdato. Under hjemmeeksamen vil kandidatnummeret også stå oppført på omslaget i WISEflow.

Antall forsøk på eksamen

En student har anledning til å gjennomføre en eksamen i samme emne maksimalt tre ganger. En student som ikke møter til påmeldt eksamen uten gyldig fravær, har benyttet ett eksamensforsøk.  

En bachelor – eller masteroppgave som er vurdert til stryk/ikke bestått, kan bare leveres én gang som et nytt eksamensforsøk, og innen definert frist og bearbeidet form.

Studenter kan søke om et fjerde eksamensforsøk. Fristen for å søke om dette er den samme som for ordinær eksamensoppmelding. Søknaden må være begrunnet og på e-post innen fristen.  

Mer om antall forsøk på eksamen finner du i Forskriften §4-10.

Eksamensavgift

Første eksamensforsøk er inkludert i studieavgiften. Øvrige eksamensforsøk faktureres med kroner 2250 per. eksamensgjennomføring.

Flere eksamener på samme dag

I noen tilfeller kan det forekomme at studenter har flere eksamener på samme dag. Tabellen nedenfor angir hvordan Høyskolen Kristiania tilrettelegger for dette. 

Tilrettelegging ved eksamenskollisjoner skjer automatisk uten å måtte søke om det.

Eksamen 1 Eksamen 2 Tilpasning / Forlenget tid
Oppmøteeksamen
1 – 5 timer
Oppmøteeksamen
1 – 3 timer
Eksamen 1 og eksamen 2 gjennomføres etter hverandre. Det gis 30 minutters pause i mellom eksamenene.
Oppmøteeksamen
4 – 5 timer
Oppmøteeksamen
4 – 5 timer
Det er ikke mulig å gjennomføre eksamen 1 og eksamen 2 på samme dag.
Hjemmeeksamen
1 – 5 timer
Hjemmeeksamen
1 – 5 timer
Eksamen 1 og eksamen 2 gjennomføres etter hverandre. Det gis 30 minutters pause i mellom eksamenene.
Hjemmeeksamen
1 – 5 timer
Oppmøteeksamen
1 – 5 timer
Eksamen 1 og eksamen 2 gjennomføres etter hverandre.

Eksamensavdelingen må ta en skjønnsmessig vurdering for å avgjøre hvor lang pause som trengs mellom eksamen 1 og eksamen 2 for hver student.
Hjemmeeksamen
1 – 5 timer
Hjemmeeksamen
24 – 72 timer
Varigheten for eksamen 2 forlenges med varigheten for eksamen 1.
Hjemmeeksamen
24 – 72 timer
Oppmøteeksamen
1 – 5 timer
Varigheten for eksamen 1 forlenges med varigheten for eksamen 2.
Hjemmeeksamen
24 – 72 timer
Hjemmeeksamen
24 – 72 timer
24 timer forlenget tid på den av eksamenene med senest innleveringssdato.
Hjemmeeksamen
> 72 timer
Oppmøteeksamen
1 – 5 timer
Ingen tilrettelegging

Merk at det kun er mulig å gjennomføre to (2) oppmøteeksamener på samme dag.

Fusk på eksamen

I Forskriften for Høyskolen Kristiania §4-9, samt i Retningslinjer til Kapittel 4 Eksamen §4-9 kan du lese om fusk og hva som betraktes som fusk/forsøk på fusk, reaksjoner på fusk, samt vitnemålsforfalskning. Dette dokumentet finner du på studentsidene under «Lovverk og viktige frister».

Plagiatkontroll

Ved alle typer innleveringer av oppgaver regnes det som fusk å la være å  oppgi kilder eller markere sitat på riktig måte. Høyskolen Kristiania bruker Urkund som plagiatkontroll på alle innleveringer, bacheloroppgaver og masteroppgaver. Urkund foretar kontroller mot internett, tekstdatabaser og andre innleverte oppgaver. Urkund er kun tilgjengelig for ansatte ved Høyskolen Kristiania. 

Eksamensplan og – steder

For Høyskolen Kristiania Nettstudier er eksamensplan for to semester frem i tid tilgjengelig. Etter hver eksamensperiode blir oppdatert eksamensplan publisert.

For nettstudenter avholdes ikke egen utsatt- og kontinuasjonseksamen, da det arrangeres eksamen i alle nettstudieemner hvert halvår. Nettstudenter som ønsker utsatt- eller kontinuasjonseksamen melder seg opp til neste ordinære eksamen i emnet.  

Vi tar forbehold om at planen kan endres underveis.

Ordinære eksamenssteder

Dette er ordinære eksamenssteder hvor vi tilbyr digital eksamen.

Sted Arrangør / Adresse E-post Telefon
Bergen Høyskolen Kristiania, Kalfarveien 78 C, 5018 Bergen eksamen@kristiania.no 40 00 06 87
Bodø Folkeuniversitetet Bodø, Storgata 34, 8000 Bodø bodo@folkeuniversitetet.no 46 93 20 43
Kristiansand Folkeuniversitetet Sørlandet, Tangen 76, 4608 Kristiansand sorlandet@folkeuniversitetet.no 37 00 36 60
Oslo Oslo, Vinyard Rolf Wickstrøms vei 15B, 0484 Oslo eksamen@kristiania.no 40 00 06 87
Oslo Sagene samfunnshus, Kristiansands gate 2, 0463 Oslo sagene.samfunnshus@gmail.com 23 47 47 90
Tromsø Folkeuniversitetet Nord, Prostneset Næringspark i Sjøgata 2 (inngang nord fra Bankgata), 9008 Tromsø tromso@fu.no 48 48 18 05
Trondheim

Folkeuniversitetet i Midt-Norge, Dronningensgt. 10, 7011 Trondheim

midtnorge@fu.no 70 17 26 60
Ålesund Folkeuniversitetet Midt-Norge, Spjelkavikvegen 42, 6010 Ålesund midtnorge@fu.no 70 17 26 60

Dette er ordinære eksamenssteder hvor eksamen må gjennomføres på papir.

Sted Arrangør / Adresse E-post Telefon
Arendal Folkeuniversitetet Sørlandet, Myreneveien 30, 4847 Arendal sorlandet@folkeuniversitetet.no 37 00 36 60
Drammen AOF Buskerud, Buskerudveien 72, 3024 Drammen buskerud@aof.no 92 82 01 74
Hamar Folkeuniversitetet, Innlandet Grønnegata 52, 2317 Hamar post.innlandet@folkeuniversitetet.no 55 55 92 67
Haugesund Folkeuniversitetet, Vestlandet Grønhauggata 4, 5525 Haugesund eksamen_fuv@fu.no 55 55 36 30
Skien Folkeuniversitetet, Sør-Øst Jernbanebrygga 63, 3724 Skien telemark@folkeuniversitetet.no 35 58 84 20
Stavanger Stavanger, Noroff AS Byfjordparken 17, 4007 Stavanger utdanning@noroff.no 38 00 00 00

Høyskolen Kristiania har besluttet å endre antall ordinære eksamenssteder. Bakgrunnen for beslutningen er at vi på sikt ønsker å tilby digital eksamen for alle våre studenter og sikre høy kvalitet på all eksamensgjennomføring. Ny ordning vil tre i kraft fra og med høsten 2020 (januar 2021), og vil gjelde de ordinære eksamensstedene hvor eksamen gjennomføres på papir våren 2020.

Ordning for egen eksamensarrangør

Ønsker du å benytte eksamensarrangør utenom våre faste steder i tabellene ovenfor, må du selv gjøre avtale med egen eksamensarrangør. Dersom din eksamen skal gjennomføres digitalt er eksamensarrangør forpliktet til å stille med egnede lokaler. Alle lokale kostnader dekkes av deg og gjøres opp direkte med eksamensarrangør. 

Eksamensarrangøren må være en offentlig skole eller en godkjent opplysningsorganisasjon. I utlandet benyttes norsk utenriksstasjon som ambassade, konsulat, sjømannskirke eller annet med norsktalende personell.

Ved valg av egen eksamensarrangør velges eksamenssted «Egen lokal arrangøravtale» i Studentweb. 

Eget avtaleskjema kan lastes ned her. Skjemaet må fylles ut og leveres innen oppmeldingsfristen.

Ofte stilte spørsmål

Generelt

Ofte stilte spørsmål

Digital eksamen

Ofte stilte spørsmål - digital eksamen