Gå direkte til 

  Bacheloroppgave

  Bacheloroppgaven skal løses enten individuelt eller i gruppe på inntil tre studenter:

  Praktiske opplysninger og mer informasjon om gjennomføring av Bacheloroppgaven finner studenten på kurssiden i Canvas. 

  For at tittelen på oppgaven skal være synlig på vitnemål/karakterutskrift må student selv registrere tittelen i din StudentWeb. Det er svært viktig at studenten skriver tittelen korrekt, hvis ikke vil skrivefeil på vitnemål/karakterutskrift også fremkomme. Tittelen på oppgaven må skrives på norsk og engelsk.

  Ved innlevering av Bacheloroppgaven i 6265, 6313 og 5310 skal det medfølge et innleverings- og et erklæringsskjema.

  Konfidensialitet

  Skal Bacheloroppgaven behandle personopplysninger?  Da er det studentens ansvar å undersøke om det er behov for meldeplikt. Sjekk DBH siden om meldeplikt for mer opplysning.

  Hvis det skulle være videre spørsmål om hvordan dette vil påvirke arbeid med en oppgave ta kontakt med foreleser eller veileder.

  Hvis bacheloroppgaven skal behandles konfidensielt, må studenten(e) krysse av for konfidensialitet i innleverings- og erklæringsskjemaet som skal følge oppgaven. Studenten(e) er også selv ansvarlige for å opprette fortrolighetsavtale om oppdragsgiver krever dette.

  Studenten(e) må selv påse og merke forside med rødt trykk; KONFIDENSIELL.

  Hjemmeeksamen

  Utlevering av eksamensoppgaver og innlevering av besvarelser for nettbasert hjemmeeksamen foregår i eksamensplattformen  WISEflow, med mindre noe annet er oppgitt i din StudentWeb.  

  Informasjon om når eksamen har utlevering og innlevering finnes også i Studentweb.  For at besvarelsen skal bli sendt til sensur, er det svært viktig at den blir levert før innleveringsfristen går ut.  

  Forslag til mal for formelle krav for innleveringer 

  Slik leverer du i WISEflow  
  Logg inn i  WISEflow   med din FEIDE-bruker.  

  Anbefalt nettleser  

  WISEflow anbefaler at du benytter en av de to siste versjonene til Chrome eller Firefox som nettleser, men du kan også benytte Safari, Edge og Opera.  Ytterligere informasjon om nettlesere  

   Hvordan levere i ZIP-fil  

  1. Opprett en ny mappe og legg alle filene som skal leveres i denne
   PC: Høyreklikk på mappen du opprettet, velg «Send til» og deretter «Komprimert (zippet) mappe»
   MAC: Høyreklikk på mappen du opprettet, velg «Komprimer [mappenavn]»  
  2. Gå til  WISEflow, velg prøven du skal levere eksamen i og velg ZIP-filen du nettopp opprettet  

  Har du glemt brukernavn og/eller passord?  

  Har du tekniske utfordringer med din PC/Mac?  

  Har du andre spørsmål knyttet til eksamen?  

   Retningslinjer ved oppgaveskriving 

  Skriftlig skoleeksamen

  De fleste skriftlige skoleeksamener gjennomføres digitalt i Wiseflow. Informasjon om gjennomføring av eksamen finner du i Studentweb. 

  Informasjon til studentene om skoleeksamen 

  • Studenten er selv ansvarlig for å sette seg inn i hva som er tillatte hjelpemidler.
  • Det er ikke tillatt å medbringe ulovlige hjelpemidler inn i eksamenslokalet. Studenten kan heller ikke låne en medstudents hjelpemidler. All bruk av ulovlige hjelpemidler vil betraktes som forsøk på fusk. 
  • Bruk av mobiltelefon, andre kommunikasjonsverktøy eller elektroniske medier er aldri tillatt. Disse må være avslått og plassert i veske, ryggsekk e.l. Medbragte vesker etc. settes på anvist plass. 

  Det er studentens ansvar å ta med egen bærbar PC/Mac og tilhørende strømtilførsel for å utføre eksamen. Hvis du ikke har PC/Mac, må du låne dette til eksamen.

  Obligatoriske forberedelser før digital skoleeksamen

  PC/Mac: Last ned/kontroller at Flowlock fungerer i god tid før du møter til eksamen. Du kan både laste ned og kontrollere at det fungerer via en av demo-prøvene du finner i WISEflow.

  Hvordan installere Flowlock

  Gjør deg godt kjent med de ulike funksjonene før du møter til eksamen;

  • Hvor finner du oppgaven
  • Hvordan fungerer tegnefunksjonen
  • Hvordan fungerer kamerafunksjonen for tegninger/modeller du tegner for hånd
  • Hvordan leverer du

  Har du gjennomført en av demoprøvene med Flowlock i WISEflow og alt fungerer, er du klar til eksamensdagen.

  Systemkrav for FLOWlock

  FLOWlock fungerer kun med PC og Mac.

  Generell informasjon om digital skoleeksamen

  Passord for å kunne starte eksamen utgis på eksamensdagen. Det er også nødvendig med et passord ved innlevering, dette vil eksamensvakten skrive inn for deg. Det vil bli utdelt både kladdeark og innføringsark. Når det gjelder tegninger og modeller må du enten benytte tegnefunksjonen i WISEflow, eller tegne på ark, ta bilde av det og legge det inn i besvarelsen. Både tegnefunksjon og kamerafunksjon finner du under «vedlegg» i prøvebildet.

  Studenten må møte seneste 30 minutter før eksamen starter på oppgitt rom. Oppstilling av utstyr skal være klart senest 15 min før eksamen starter.

  Når eksamenstiden er ute er det ikke lenger mulig å gjøre endringer i besvarelsen, og studenten vil få opp et varsel om å levere. Innleverte besvarelser finnes i arkiv.

  • Kandidatnummer, sidetall, dato og navn på fag kommer automatisk på besvarelsen.
  • Både klokke og gjenværende tid vises i WISEflow.
  • Besvarelsen lagres automatisk.
  • Under eksamen må PC eller MAC til enhver tid være på. Hvis din maskin lukkes ellers slås sammen under eksamen kan dette medføre å bli koblet fra Wiseflow.
  • Trådløs mus eller trådløst tastatur fungerer ikke ved digital skoleeksamen.

  Anbefalt nettleser

  WISEflow anbefaler de to siste versjonene til Chrome eller Firefox som nettleser, men Safari, Edge og Opera kan også benyttes.

  Har du glemt brukernavn og/eller passord?  

  Har du tekniske utfordringer med din PC/Mac?  

  Har du andre spørsmål knyttet til eksamen?  

  Muntlig eksamen

  En muntlig eksamen blir normalt gjennomført ved frammøte på campus. Gjennomføring av muntlig eksamen reguleres av gjeldende regelverk jf. universitets- og høyskoleloven §§ 3-9 og 5-3, samt Forskrift om opptak, studier, grader og eksamen ved Høyskolen Kristiania.

  Skal du ha digital muntlig eksamen, gjennomføres eksamen i konferanseverktøyet Zoom. Les høyskolens retningslinjer for digital muntlig eksamen her. De samme retningslinjer kan brukes av Fagskolestudenter, jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Kristiania § 4-8.

  Første gang i Zoom.

  Zoom har oppdatert til ny versjon 22. april 2020. Dersom du har lastet ned Zoom-appen på din datamaskin ber vi deg om å oppdatere slik at du har siste versjon, 5.0. Lenke via nettleser vil fungere som tidligere. Obs: Oppdatering med ny versjon av Zoom for Windows og Mac er tilgjengelig fra 30. mai 2020.

  Krav, anbefalinger og råd til digital eksamen 

  Det er krav om å ha webkamera og å bruke headset eller bordmikrofon for å sikre god og stabil lydkvalitet. I enkelte tilfeller kan det være anbefalt at du har et løst webkamera. Dette vil du i så fall få beskjed om før eksamen.  

  Dersom du skal bruke ekstern mikrofon må du passe på å ha headset for å unngå gjenlyd fra datamaskinen din. 

  Rommet og ansiktet ditt må være godt belyst. Omgivelsene må være rolige slik at eksamen ikke blir forstyrret. 

  Det anbefales at du sitter på kablet nett om mulig. Sørg for at hjemmenettet ditt ikke er belastet unødvendig under eksamen. Opplever du problemer kan du først forsøke å utbedre Wi-Fi-signalet ved å flytte deg i rommet eller selve routeren. 

  Dersom du har tilstrekkelig mobilnett er det lurt å sette opp mulighet til oppkobling mot det fra din datamaskin som en reserveløsning, i tilfelle hjemmenettet ditt er ustabilt. Vær oppmerksom på at det kan medføre ekstrakostnader, avhengig av din private mobilabonnement-pakke.  

  Les mer om Mobilnett Android her.

  Les mer om Mobilnett iPhone her.

  Forberedelser til digital muntlig eksamen 

  Som eksamenskandidat er du selv ansvarlig for å forberede deg og sørge for at tilganger er i orden, samt sjekke ut alt teknisk utstyr før eksamen. Det er viktig at du sjekker videokvaliteten på din datamaskin før eksamen. Sett opp et møte med en medstudent i Zoom og sjekk at alt fungerer greit. Installer gjerne Zoom appen på mobil som en reserveløsning. Dersom du opplever dårlig videokvalitet, kan det være at du ikke har tilstrekkelig opplastingshastighet. Bruk gjerne Speedtest.net for å sjekke opplastingshastigheten din. "Upload" bør ikke være under 1,5 Mbps. 

  Ved alle eksamener skal du på forespørsel kunne identifisere deg med godkjent ID-kort med bilde. Ha dette tilgjengelig ved eksamensstart.  

  Support 

  Har du spørsmål vedrørende gjennomføring av muntlig eksamen kan du sende en epost til eksamen@kristiania.no  

  Husk å merke henvendelsen med emnekode. Sensitive opplysninger skal ikke sendes på epost. 

  For IT-support, som for eksempel problemer med FEIDE-tilgang eller programvare les mer her.

  Obligatorisk aktivitet

  Se Forskrift § 3-9 Obligatorisk aktivitet.

  I enkelte emner er det obligatorisk aktivitet. For å kunne ta eksamen i emnet, må obligatorisk aktivitet leveres senest 15 hverdager før eksamen og være godkjent 10 hverdager før.

  Det vil fremkomme av emnebeskrivelsen hvilke obligatoriske aktiviteter som er gjeldende for det enkelte emnet. Alle kurs har en detaljert oversikt over arbeidskravene.

  Hvis studenten ikke består arbeidskrav i emnet, meldes studenten av eksamen og er selv ansvarlig for å melde seg opp til neste ordinære eksamensgjennomføring. Neste eksamensforsøk vil da regnes som første forsøk på eksamen. Studenten må sørge for at arbeidskrav er godkjent innen angitt frist, før eksamen.

  Hjelpemidler på eksamen

  Kontroll av hjelpemidler

  Det vil bli foretatt kontroll av hjelpemidler under eksamen.

  Emneansvarlig ved eksamen, administrativt ansvarlig ved eksamen og eksamensvakter har hjemmel til å kontrollere dine hjelpemidler i eksamenslokalet.

  Dersom ureglementert bruk av hjelpemidler blir oppdaget før, under eller etter eksamen vil dette bli innrapportert som mistanke om fusk.

  Hjelpemidler – forklaring

  Ingen hjelpemidler tillatt
  Betyr at det kun er tillatt med skriveutstyr under eksamen. Blå eller sort kulepenn, og redskaper til geometriske konstruksjoner (linjal, passer, gradskive o.l.)

  Alle trykte og selvskrevne tekster
  Betyr at det er lov å ha med skriftlig materiell som bøker, egne notater, kompendier o.l.

  Enkel kalkulator
  En enkel kalkulator er en kalkulator som håndterer enkle regnearter som addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, samt ofte % – beregning. Altså en kalkulator uten lagringsfunksjon og har et lommeformat.

  Alfanumerisk/ finansiell kalkulator med tømt minne
  En avansert kalkulator som kan inneha tall og bokstaver, og komplekse matematiske funksjoner. Har lommeformat og kan ikke kobles til strøm eller kommunisere med andre dataenheter.

  NB! Minnet må være tømt før man ankommer eksamenslokalet.

  Godkjent lovsamling/Særtrykk av relevante lover
  Det kan i enkelte emner være lov til å ta med hele lovsamlingen eller særtrykk (trykk av utvalgte lover) fra lovsamlingen. I lovsamling og på særtrykk gjelder følgende:

  1. Det er lov å henvise til lover og paragrafer. F.eks. kan det i forbindelse med arbeidsmiljøloven § 13-4 henvises til relevante paragrafer i andre lover f.eks. jf. diskrimineringsloven § 4
  2. Det er tillatt å henvise til rettspraksis. Det er kun lov å oppgi årstall og sidetall f.eks. Rt-2001-418. Det er ikke tillatt å skrive «Kårstø-dommen».
  3. Det er tillatt å markere og understreke ord og setninger i flere farger
  4. Noe annet enn ovennevnte punkter er ikke tillatt

  Andres versjoner/utgaver av slike tekster enn det som er oppgitt i emnebeskrivelsen er ikke tillatt brukt og vil bli ansett som forsøk på fusk.

  Lærebok
  Det vil stå definert i emnebeskrivelsen hvilken lærebok som tillatt å medbringe på eksamen.

  Ordbok
  Det vil stå definert i emnebeskrivelsen hvilket språk ordboken er tillatt å være på. Det er ikke tillatt med notater i medbrakt ordbok til eksamen.

  Tospråklig ordbok (bilingual dictionary)
  – Eksempel; Norsk – Engelsk ordbok.

  Enspråklig ordbok (monolingual dictionary)
  – Eksempel; Engelsk – Engelsk ordbok.

  Formelsamling
  En selvskreven eller trykt samling av relevante formler (faste uttrykk i et formelt symbolsk språk) og tabeller til eksamen.

  ← Gå tilbake