Ved Høyskolen Kristiania er gruppeeksamen en egen vurderingsform i flere emner. Det skal derfor tungtveiende grunner til for å få unntak fra denne vurderingsformen. Skriv derfor en utfyllende begrunnelse slik at vi kan vurdere din søknad på best mulig måte. Søknaden vil vurderes av din studierådgiver i avdeling for studentoppfølging.

Avdeling for studentoppfølging besvarer dine spørsmål vedrørende søknad om å skrive gruppeeksamen individuelt. Send en epost til student@kristiania.no

Søknad

Ettersending av dokumentasjon

Sending av dokumentasjon tilknyttet søknad om å skrive gruppeeksamen individuelt må sendes fra din @student.kristiania.no-e-post. Private e-post-kontoer har ikke en tilstrekkelig informasjonssikkerhet og er i strid med dagens personvernlovgivning. Dokumenter kan eventuelt leveres fysisk i resepsjonen eller til din studierådgiver i avdeling for studentoppfølging.