Gå direkte til:

Studentnummer og kandidatnummer

Fagskolen Kristiania benytter kandidatnummer tilknyttet alle eksamensaktiviteter.

Studenter som er oppmeldt til eksamen, finner kandidatnummer under «kommende hendelser» og «Aktive emner» i StudentWeb. Kandidatnummer er unikt og ikke det samme som studentnummer. Du får nytt kandidatnummer til hver eksamen, og det vil være tilgjengelig i din StudentWeb senest en uke før eksamensdato. Under hjemmeeksamen vil kandidatnummeret også stå oppført på omslaget i WISEflow.

Studentnummer skal ikke benyttes i tilknytting til eksamen.

Antall forsøk på eksamen

En student har anledning til å gjennomføre en eksamen i samme emne maksimalt tre ganger. Godkjent fravær teller ikke som eksamensforsøk i henhold til bestemmelsene i forskriften og gir rett til utsatt eksamen uten avgift. Fravær/manglende levering som ikke blir godkjent, teller som et eksamensforsøk, og registreres som «ikke møtt»..

Studenter kan søke om et fjerde eksamensforsøk. Fristen for å søke er 1. februar for høstemner og 10. juli for våremner. Søknaden må være begrunnet og på e-post til eksamensavdelingen innen fristen. Mer om antall forsøk på eksamen finner du i Forskriften §4-12.

Fullføringsfrist

Studieretten opphører når en student har overskredet fullføringsfristen på to (2) kalenderår etter ordinær eksamen jf. forskrift § 4-7 (1).

Fusk på eksamen

NB! For våren 2020 med tilhørende kontinuasjonsperiode gjelder egne retningslinjer.

Handlinger eller forhold som gir studenten, eller en medstudent, et ubetinget fortrinn regnes som fusk. Klagenemnda ved Fagskolen Kristiania fatter vedtak om annullering eller bortvisning.  Vedtak om sanksjoner som følge av fusk er enkeltvedtak og kan påklages til Nasjonal klagenemnd. Nærmere informasjon fremkommer i gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer til Kapittel 4 Eksamen §4-10 kan du lese om hva som betraktes som fusk/forsøk på fusk, reaksjoner på fusk, samt vitnemålsforfalskning.

Plagiatkontroll

Ved alle typer innleveringer av oppgaver regnes det som fusk å la være å oppgi kilder eller markere sitat på riktig måte. Fagskolen Kristiania bruker Urkund som plagiatkontroll på alle innleveringer, bacheloroppgaver og masteroppgaver. Urkund foretar kontroller mot Internett, tekstdatabaser og andre innleverte oppgaver. Urkund er kun tilgjengelig for ansatte ved Fagskolen Kristiania.

Eksamensplan og lokaler

Ordinær eksamen

Ordinær eksamensplan publiseres på Studentweb under «Aktive emner». Eksamensdatoer for vårsemester publiseres medio desember, og for høstsemesteret primo august.

Utsatt – og kontinuasjonseksamen

Eksamensdatoer for kontinuasjonseksamen blir tilgjengelig i Studentweb ved påmelding til kontinuasjonseksamen. 

Vi tar forbehold om at planen kan endres underveis.

Eksamensavgift

Eksamensavgift for alle ordinære eksamensforsøk er inkludert i studieavgiften. Kontinuasjonsavgift betales særskilt og faktureres etter avholdt kontinuasjonseksamen.

Kontinuasjonsavgift per mappekrav er kr 2.200 og kr 2.200 per hjemmeeksamen.

Kontinuasjonsavgiften gjelder ikke for eksamen med gyldig fravær.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål