Bacheloroppgaven er en avsluttende semesteroppgave på sjette og siste semester av alle Høyskolen Kristianias bachelorutdanninger. I denne prosessen skal du selv finne frem til tema og skrive en fordypningsoppgave som er relevant for studieretningen din.

Valg av tema skal føre til en relevant problemstilling, og underveis i arbeidet med bacheloroppgaven er det et mål at du anvender forskningsbasert kunnskap innenfor sentrale fagområder i bachelorstudiet. Bacheloroppgaven innehar ikke krav om egen forskning.

Oppgavene kan ha svært forskjellig karakter selv om de følger samme prinsipper og prosedyrer.

NB: Det er viktig å lese nøye gjennom emnebeskrivelsen for bacheloroppgaven. 

Prosjektskisse 1-systemet Logg inn her