Gå direkte til:

Hjemmeeksamen og mappeeksamen

Utlevering av eksamensoppgaver og innlevering av besvarelser foregår i eksamensplattformen WISEflow, med mindre noe annet er oppgitt i din Studentweb.

 Informasjon om når eksamen har utlevering og innlevering finnes i Studentweb. Utleverings- og innleveringstidspunkt for eksamen er kl. 10:00 hvis ikke annet er oppgitt. For at besvarelsen skal bli sendt til sensur, er det svært viktig at den blir levert før innleveringsfristen går ut.

Retningslinjer ved oppgaveskriving

Slik leverer du i WISEflow

Logg inn i WISEflow  med din FEIDE-bruker.

Hvordan levere i ZIP-fil

  1. Opprett en ny mappe og legg alle filene som skal leveres i denne
    PC: Høyreklikk på mappen du opprettet, velg «Send til» og deretter «Komprimert (zippet) mappe»
    MAC: Høyreklikk på mappen du opprettet, velg «Komprimer [mappenavn]»
  2. Gå til WISEflow, velg prøven du skal levere eksamen i og velg ZIP-filen du nettopp opprettet

Merk at komprimering av ZIP-fil kan ta lang tid, studenten må derfor beregne god tid før innlevering.

Har du glemt brukernavn og/eller passord?

Har du tekniske utfordringer med din PC/Mac?

Har du andre spørsmål knyttet til eksamen?

Innlevering av fysiske besvarelser

I enkelte emner skal det leveres fysiske besvarelser i tillegg til, eller i stedet for digital innlevering. Informasjon om fysisk innlevering vil fremkomme i Studentweb eller i oppgaven.

Fysiske besvarelser kan hentes fra dagen sensuren er publisert. Dersom man velger å hente besvarelsen før klagefristen er ute, fraskriver man seg automatisk retten til å klage. Hentefristen er 6 uker fra sensuren ble publisert. Etter at hentefristen er gått ut, vil besvarelsene bli makulert. Besvarelsene må hentes ved personlig  fremmøte, eventuelt av andre med studentenes fullmakt. Besvarelsene returneres ikke per post. 

Obligatorisk aktivitet/arbeidskrav

Se Forskrift § 1-3 Obligatorisk aktivitet.

I enkelte emner er det obligatorisk aktivitet,/arbeidskrav. Obligatorisk aktivitet må godkjennes innen 14 dager før eksamen, for å kunne ta eksamen i emnet.

Det vil fremkomme av emnebeskrivelsen hvilke obligatoriske aktiviteter og/eller arbeidskrav som er gjeldende for det enkelte emnet. Emneansvarlig opplyser om hvordan og til hvilken tid arbeidskravet skal avvikles.

Hvis studenten ikke får godkjent arbeidskrav i emnet, meldes studenten av eksamen og er selv ansvarlig for å melde seg opp til kontinuasjonseksamen. Kontinuasjonseksamen regnes da som første forsøk på eksamen. Studenten må sørge for at arbeidskrav er godkjent før kontinuasjonseksamen.

Ved sykdom under arbeidskravperioden anbefales du å forsøke å finne tid til gjennomføring i løpet av perioden. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må du ta kontakt med emneansvarlig.

Muntlig eksamen

En muntlig eksamen blir normalt gjennomført ved frammøte på campus. Gjennomføring av muntlig eksamen reguleres av gjeldende regelverk jf. universitets- og høyskoleloven §§ 3-9 og 5-3, samt Forskrift om opptak, studier, grader og eksamen ved Høyskolen Kristiania.

Skal du ha digital muntlig eksamen, gjennomføres eksamen i konferanseverktøyet Zoom. Les høyskolens retningslinjer for digital muntlig eksamen her. De samme retningslinjer kan brukes av Fagskolestudenter, jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Kristiania § 4-8.

Første gang i Zoom.

Zoom har oppdatert til ny versjon 22. april 2020. Dersom du har lastet ned Zoom-appen på din datamaskin ber vi deg om å oppdatere slik at du har siste versjon, 5.0. Lenke via nettleser vil fungere som tidligere. Obs: Oppdatering med ny versjon av Zoom for Windows og Mac er tilgjengelig fra 30. mai 2020.

Krav, anbefalinger og råd til digital eksamen 

Det er krav om å ha webkamera og å bruke headset eller bordmikrofon for å sikre god og stabil lydkvalitet. I enkelte tilfeller kan det være anbefalt at du har et løst webkamera. Dette vil du i så fall få beskjed om før eksamen.  

Dersom du skal bruke ekstern mikrofon må du passe på å ha headset for å unngå gjenlyd fra datamaskinen din. 

Rommet og ansiktet ditt må være godt belyst. Omgivelsene må være rolige slik at eksamen ikke blir forstyrret. 

Det anbefales at du sitter på kablet nett om mulig. Sørg for at hjemmenettet ditt ikke er belastet unødvendig under eksamen. Opplever du problemer kan du først forsøke å utbedre Wi-Fi-signalet ved å flytte deg i rommet eller selve routeren. 

Dersom du har tilstrekkelig mobilnett er det lurt å sette opp mulighet til oppkobling mot det fra din datamaskin som en reserveløsning, i tilfelle hjemmenettet ditt er ustabilt. Vær oppmerksom på at det kan medføre ekstrakostnader, avhengig av din private mobilabonnement-pakke.  

Les mer om Mobilnett Android her.

Les mer om Mobilnett iPhone her.

Forberedelser til digital muntlig eksamen 

Som eksamenskandidat er du selv ansvarlig for å forberede deg og sørge for at tilganger er i orden, samt sjekke ut alt teknisk utstyr før eksamen. Det er viktig at du sjekker videokvaliteten på din datamaskin før eksamen. Sett opp et møte med en medstudent i Zoom og sjekk at alt fungerer greit. Installer gjerne Zoom appen på mobil som en reserveløsning. Dersom du opplever dårlig videokvalitet, kan det være at du ikke har tilstrekkelig opplastingshastighet. Bruk gjerne Speedtest.net for å sjekke opplastingshastigheten din. "Upload" bør ikke være under 1,5 Mbps. 

Ved alle eksamener skal du på forespørsel kunne identifisere deg med godkjent ID-kort med bilde. Ha dette tilgjengelig ved eksamensstart.  

Support 

Har du spørsmål vedrørende gjennomføring av muntlig eksamen kan du sende en epost til eksamen@kristiania.no  

Husk å merke henvendelsen med emnekode. Sensitive opplysninger skal ikke sendes på epost. 

For IT-support, som for eksempel problemer med FEIDE-tilgang eller programvare les mer her.

← Gå tilbake

↑ Til toppen