Spørsmål?

Har du spørsmål knyttet til eksamen kan du ta kontakt med: eksamen@kristiania.no. Husk å inkludere studentnummer og emnekode om mulig.