Gå direkte til:

Studentweb

I Studentweb kan du som student blant annet melde deg opp til undervisning og eksamen. Studentweb gir deg også innsyn i informasjonen studiestedet ditt har lagret om deg, f.eks. eksamensresultater, kontaktopplysninger og hva som er sendt til Lånekassen.

Studentweb sikrer trygg overføring av personopplysninger, og kommunikasjon mellom Kristiania og deg som student.
I Studentweb kan du:

  • Bestille karakterutskrift
  • Endre adresse
  • Se eksamensdatoer
  • Se eksamensresultater
  • Be om begrunnelse
  • Klage på karakter

Les mer om Studentweb

Feide

Feide er en felles pålogging for mange tjenester og systemer hos Kristiania. Du bruker ditt vanlige brukernavn og passord for å logge på Feide. Når du skal logge på Feide er det viktig at du passer på å velge riktig tilhørighet, dvs. til Høyskolen Kristiania. NB! Dette er kun et problem dersom du studerer ved flere utdanningsinstitusjoner. Når du først er logget på Feide på en enhet vil alle tjenester som bruker Feide kunne logge på automatisk uten at du trenger å skrive brukernavn og passord på nytt.

Dersom du lurer på hvilke personopplysninger som er registrert i Feide-profilen din og hvor mange steder du har godkjent kan bruke Feide for å logge på kan du gå til http://innsyn.feide.no.

Les mer om brukerkonto og Feide

WISEflow

WISEflow er høyskolens digitale eksamensplattform og alle digitale eksamener ved Kristiania foregår i WISEflow.

Når du er logget inn i WISEflow får du tilgang til din Flowoversikt. Det er en liste over alle aktive eksamensflower der du er lagt til som deltaker. I WISEflow finner du en demoflow, som vi anbefaler at du tester for å få en følelse av hvordan en typisk eksamensflow gjennomføres.

Du kan også lese mer om digitale eksamener, i tillegg til annen nyttig informasjon i læringsplattformen Canvas ved å melde deg på verktøykassen for studenter.

Har du glemt brukernavn og/eller passord? 
Be om brukernavn eller nytt passord her

Har du tekniske utfordringer med din PC/Mac? 
Kontakt IT-brukerstøtte

Har du andre spørsmål knyttet til eksamen?
Send e-post til eksamen@kristiania.no.
Husk å skrive fullt navn, studentnummer, emnekode og emnenavn i e-posten.

Studentnummer og kandidatnummer

Alle studenter blir tildelt et sekssifret studentnummer når de blir tatt opp som student og dette nummeret følger studenten hele studieløpet. Du kan finne ditt studentnummer i Studentweb. Kandidatnummer blir fordelt for hver eksamen og er ikke det samme som studentnummer. Studentnummer skal ikke påføres anonymiserte eksamensbesvarelser.

Når du er oppmeldt til eksamen, finner du ditt kandidatnummer under «kommende hendelser» og «Aktive emner» i Studentweb. Kandidatnummer blir fordelt ca. en uke før eksamen, og vil være tilgjengelig i Studentweb.

Vilkår for å avlegge eksamen

Studieavgiften for emnet/emnene må være betalt for å kunne gå opp til eksamen.

Du må ha fått godkjent eventuell obligatorisk aktivitet for å kunne avlegge eksamen i emnet. Se eget punkt for mer informasjon.

Du må ha gyldig studierett ved Kristiania. Studieretten er regulert av Forskriftens §3-6.

Eksamensavgift

Eksamensavgift for alle ordinære eksamensforsøk er inkludert i studieavgiften. Ved ytterligere eksamensforsøk vil det påløpe en eksamensavgift.

Dersom du må ta en eksamen på nytt (kontinuere) må du betale en kontinuasjonsavgift.

Obligatorisk aktivitet

De fleste emner har en eller flere obligatoriske aktiviteter som må være godkjent for at du kan gå opp til eksamen. Hvilke obligatoriske aktiviteter som er gjeldende for det enkelte emnet finner du i emnebeskrivelsen.

Obligatorisk aktivitet skal leveres i læringsplattformen (Canvas) med mindre annen beskjed er gitt. Du må selv sørge for at obligatorisk aktivitet er levert og godkjent innen angitt frist før eksamen. Denne fristen finner du i Canvas (?). Fristen for innlevering er normalt 15 hverdager før eksamen/eksamensinnlevering.

Hvis du ikke får godkjent obligatorisk aktivitet i emnet, meldes du av eksamen og du er selv ansvarlig for å melde seg opp til neste ordinære eksamen. Trekk fra eksamen grunnet ikke-godkjent obligatorisk aktivitet teller ikke som et eksamensforsøk.

Obligatorisk aktivitet som lar seg etterprøve har tilsvarende klagerettigheter som ved eksamen. Klage på vurdering av obligatorisk aktivitet vil ikke påvirke eksamensretten inneværende semester. Klagefristen er satt til én uke fra kunngjøringsdato.

Se Forskrift § 3-9 Obligatorisk aktivitet.

Antall forsøk på eksamen

Du kan melde deg til eksamen i samme emne maksimalt tre ganger. Du kan søke Eksamensavdelingen om et fjerde og siste forsøk, se mer informasjon om dette under. Hvis du ikke møter til/leverer eksamen uten godkjent og gyldig forfall, har du brukt ett eksamensforsøk.

Godkjent fravær teller ikke som eksamensforsøk og gir rett til utsatt eksamen uten avgift.

En bachelor- eller masteroppgave som er vurdert til stryk/ikke bestått, kan bare èn gang leveres som et nytt eksamensforsøk, og innen definert frist og bearbeidet form.

Studenter kan søke om et fjerde eksamensforsøk

Fristen for å søke om fjerde eksamensforsøk er lik oppmeldingsfristen for den aktuelle eksamenen. Søknaden skal inneholde en begrunnelse for behov om fjerde forsøk og sendes på e-post til eksamensavdelingen, eksamen@kristiania.no innen fristen. Bruk din Kristiania e-post, skriv ditt fulle navn, studentnummer, emnekode og -navn i søknaden, men merk at søknaden ikke skal inneholde sensitive personopplysninger. Mer om antall forsøk på eksamen finner du i Forskriften §4-10.

Fusk på eksamen

Handlinger eller forhold som gir deg eller en medstudent, et ubetinget fortrinn regnes som fusk. Klagenemnda ved Høyskolen Kristiania fatter vedtak om annullering eller bortvisning. Vedtak om sanksjoner som følge av fusk er enkeltvedtak og kan påklages til Nasjonal klagenemnd for høyere utdanning. Nærmere informasjon fremkommer i gjeldende retningslinjer.

I Retningslinjer til Kapittel 4 Eksamen §4-9 kan du lese om hva som betraktes som fusk/forsøk på fusk, reaksjoner på fusk, samt vitnemålsforfalskning. Dette dokumentet finner du på studentsider under «Lovverk og viktige frister».

Plagiatkontroll

Ved alle typer innleveringer av oppgaver regnes det som fusk å la være å oppgi kilder eller markere sitat på riktig måte. Høyskolen Kristiania bruker Urkund som plagiatkontroll på alle innleveringer, bacheloroppgaver og masteroppgaver. Urkund foretar kontroller mot Internett, tekstdatabaser og andre innleverte oppgaver. Urkund er kun tilgjengelig for ansatte ved Høyskolen Kristiania.

Eksamensplan og lokaler

Eksamensdato, tid og eventuelt sted, publiseres i Studentweb under «Aktive emner». Det er studentens ansvar å gjøre seg kjent med hvor eksamenene skal avvikles. Informasjon om oppmøtested finner du i Studentweb under «aktive emner»

Vi tar forbehold om at eksamensplanene kan endres underveis.

 

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål