Spørsmål?

Har du spørsmål knyttet til eksamen kan du ta kontakt med: eksamen@kristiania.no. Husk å skrive fullt navn i e-posten, studentnummer, emnekoden til emnet det gjelder og at du er EVU- student slik at vi kan hjelpe deg raskere.