Gå direkte til:

Studentnummer og kandidatnummer

Høyskolen Kristiania benytter kandidatnummer tilknyttet alle eksamenaktiviteter.

Studenter som er oppmeldt til eksamen, finner kandidatnummer under «kommende hendelser» og «Aktive emner» i Studentweb. Kandidatnummer er unikt og ikke det samme som studentnummer. Du får nytt kandidatnummer til hver eksamen, og det vil være tilgjengelig i din Studentweb senest en uke før eksamensdato. Under hjemmeeksamen vil kandidatnummeret også stå oppført på omslaget i WISEflow.

Studentnummer skal ikke benyttes i tilknytting til eksamen.

Antall forsøk på eksamen

En student har anledning til å gjennomføre en eksamen i samme emne maksimalt tre ganger. Godkjent fravær teller ikke som eksamensforsøk i henhold til bestemmelsene i forskriften og gir rett til utsatt eksamen uten avgift. Fravær/manglende levering som ikke blir godkjent, teller som et eksamensforsøk, og registreres som «ikke møtt»..

En bachelor – eller masteroppgave som er vurdert til stryk/ikke bestått, kan bare èn gang leveres som et nytt eksamensforsøk, og innen definert frist og bearbeidet form.

Studenter kan søke om et fjerde eksamensforsøk. Fristen for å søke er lik som kontinuasjonspåmeldingen. Søknaden må være begrunnet og på e-post innen fristen. Mer om antall forsøk på eksamen finner du i Forskriften §4-10.

Fullføringsfrist

Studieretten opphører når en student har overskredet fullføringsfristen på 2 år etter at studiet normalt skulle vært fullført jf. forskrift § 3-6 (2).
Fra og med kull 2018 gjennomføres det inntil to ekstraordinære eksamener etter at et emne utgår, dette uavhengig av fullføringsfrist.

Fagskole: En fagskolestudent har en fullføringsfrist på to kalenderår etter at emnet ble avviklet ordinært.

Fusk på eksamen

NB! For våren 2020 med tilhørende kontinuasjonsperiode gjelder egne retningslinjer.

Handlinger eller forhold som gir studenten, eller en medstudent, et ubetinget fortrinn regnes som fusk. Klagenemnda ved Høyskolen Kristiania fatter vedtak om annullering eller bortvisning.  Vedtak om sanksjoner som følge av fusk er enkeltvedtak og kan påklages til Nasjonal klagenemnd for høyere utdanning. Nærmere informasjon fremkommer i gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer til Kapittel 4 Eksamen §4-9 kan du lese om hva som betraktes som fusk/forsøk på fusk, reaksjoner på fusk, samt vitnemålsforfalskning. Dette dokumentet finner du på studentsider under «Lovverk og viktige frister».

Plagiatkontroll

Ved alle typer innleveringer av oppgaver regnes det som fusk å la være å oppgi kilder eller markere sitat på riktig måte. Høyskolen Kristiania bruker Urkund som plagiatkontroll på alle innleveringer, bacheloroppgaver og masteroppgaver. Urkund foretar kontroller mot Internett, tekstdatabaser og andre innleverte oppgaver. Urkund er kun tilgjengelig for ansatte ved Høyskolen Kristiania.

Eksamensplan og lokaler

Ordinær eksamen

Ordinær eksamensplan publiseres på Studentweb under «Aktive emner». Eksamensdatoer for vårsemester publiseres medio desember, og for høstsemesteret primo august.

Utsatt – og kontinuasjonseksamen
Eksamensdatoer for kontinuasjonseksamen blir tilgjengelig i Studentweb ved påmelding til kontinuasjonseksamen. Hvis det faller flere eksamener på samme dag, kan man se dette under påmeldingen til kontinuasjon.

Vi tar forbehold om at planen kan endres underveis.

Eksamenslokaler

Vi benytter flere eksterne eksamenslokaler. Det er studentens ansvar å gjøre seg kjent med hvor eksamenene skal avvikles. Informasjon om oppmøtested fremkommer i Studentweb under «aktive emner». Studenten må møte på oppgitt rom, da sted og tidspunkt kan være individuelt.

Oslo

Bergen

Eksamensavgift

Eksamensavgift for alle ordinære eksamensforsøk er inkludert i studieavgiften.

Kontinuasjonsavgift betales særskilt. Du finner tabell for utregning under menypunktet «Utsatt – og kontinuasjonseksamen».

Ofte stilte spørsmål