Bacheloroppgaven er en avsluttende semesteroppgave på sjette og siste semester av alle Høyskolen Kristianias bachelorutdanninger. I denne prosessen skal du selv finne frem til tema og skrive en fordypningsoppgave som er relevant for studieretningen din.

Valg av tema skal føre til en relevant problemstilling, og underveis i arbeidet med bacheloroppgaven er det et mål at du anvender forskningsbasert kunnskap innenfor sentrale fagområder i bachelorstudiet. Bacheloroppgaven innehar ikke krav om egen forskning.

Oppgavene kan ha svært forskjellig karakter selv om de følger samme prinsipper og prosedyrer.

NB: Det er viktig å lese nøye gjennom emnebeskrivelsen for bacheloroppgaven. 

Bruk av Nettskjema 

Trenger du en sikker løsning for datainnsamling på nett? Nettskjemaet er nå tilgjengelig for Høyskolen Kristiania sine studenter, og kan benyttes til f.eks. undersøkelser og påmeldinger. Innlogging er med Feide.

Her kan du lese mer om funksjonaliteter og hvordan du bruker Nettskjema. Du bruker Feide for å opprette bruker/lage skjema.

Prosjektskisse 1-systemet

Faser 1 - 5