Kunnskap om salgsteknikk, salgspsykologi, forhandlinger, serviceledelse og markedsføring vil altså skape verdier for deg på mange ulike arenaer i livet. Det er også et stort behov for denne kompetansen i en rekke organisasjoner i næringslivet, og derfor har Høyskolen Kristiania og Manpower inngått et samarbeid om å tilby et utdanningsløp som kombinerer teori og praksis så det blir enkelt å få en utdanning mens man opparbeider seg relevant praksis.

Dette studieprogrammet er først og fremst for deg som ønsker å jobbe direkte med salg og service, og som ønsker en god start på reisen mot å profesjonalisere måten du håndterer salg og service på. I tillegg til å styrke din kompetanse innen salg- og service kan programmet også fungere som et springbrett til å fullføre et bachelorstudium på et senere tidspunkt. Alle emnene inngår i et eller flere Bachelorstudier på Høyskolen Kristiania. Les mer om dette under: «Hva lærer du».

Studieprogrammet legger vekt på at kunnskapen og ferdighetene du tilegner deg skal være til direkte nytte i egen bedrift eller organisasjon. I undervisningen brukes case og eksempler i tillegg til forelesninger.

Utdanningen er derfor spesielt verdifull for deg som ønsker å få en utdannelse samtidig som du jobber. Nå har du mulighet til få den teoretiske kunnskapen du trenger samtidig som du opparbeider deg relevant arbeidspraksis hos en av Manpowers samarbeidsbedrifter.

Fleksibelt og praksisnært

Vi vet at fysiske samlinger er verdifulle fordi de bidrar til å etablere nettverk, komme tett på spesialistene, gjøre det enklere å jobbe sammen, dele erfaringer, skape gode diskusjoner og samarbeid, derfor er det samlinger knyttet til hvert eneste av de fire fagene i dette programmet. Programmet gir deg mye frihet til å studere når og hvor du vil, men opplegget forutsetter at du følger planlagt progresjon og kommer godt forberedt til alle samlingene.

Som en del av opplegget vil du også bli fulgt opp av eksperter hos Manpower i forhold til progresjon og opplegg for å sikre at du får støtten du trenger for å gjennomføre på en god måte. Du vil også få faglig påfyll fra Manpower Academy. Du kan glede deg til en spennende reise.

Praksisprogram