Der god logistikk tidligere handlet om optimal utnyttelse av ressursene i et økonomisk perspektiv, er man i dag også opptatt av hvordan man kan gjøre belastningen på miljøet minst mulig. En god og grønn logistikk er dessuten blitt langt enklere ettersom man med moderne teknologi kan samle og analysere langt flere datapunkter.

Det er et stort behov for folk med denne kompetansen, og Høyskolen Kristiania og Manpower har derfor inngått et samarbeid om å tilby et utdanningsløp som kombinerer teori og praksis.

Dette studieprogrammet er for deg som ønsker å jobbe med moderne logistikk, og som vil bidra til å gjøre en forskjell for samfunnet og din arbeidsgiver slik at riktig mengde av riktig type ressurs er på riktig sted i rett tid – samtidig som det belaster miljøet minst mulig.

Studieprogrammet legger vekt på at kunnskapen og ferdighetene du tilegner deg skal være til direkte nytte i egen bedrift eller organisasjon. I undervisningen brukes case og eksempler i tillegg til forelesninger.

Utdanningen er derfor spesielt verdifull for deg som ønsker å få en utdannelse samtidig som du jobber. Nå har du mulighet til få den teoretiske kunnskapen du trenger samtidig som du opparbeider deg relevant arbeidspraksis hos en av Manpowers samarbeidsbedrifter.

Fleksibelt og praksisnært

Vi vet at fysiske samlinger er verdifulle fordi de bidrar til å etablere nettverk, komme tett på spesialistene, gjøre det enklere å jobbe sammen, dele erfaringer, skape gode diskusjoner og samarbeid, så derfor består dette programmet av 12 spennende heldagssamlinger. Du står fritt til å studere når og hvor du vil, men opplegget forutsetter at du følger planlagt progresjon og kommer godt forberedt til alle samlingene.

Som en del av opplegget vil du også bli fulgt opp av eksperter hos Manpower i forhold til progresjon og opplegg for å sikre at du får støtten du trenger for å gjennomføre på en god måte. Du vil også få faglig påfyll fra Manpower Academy. Du kan glede deg til en spennende reise.

Praksisprogram