Omsorg for, og utdanning av barn og unge er viktige oppgaver i samfunnet. Det er så viktige at det offentlige er inne og hjelper foreldrene med det. Foreldre til barn og unge er en del av arbeidskraften samfunnet trenger, så de må derfor overlate deler av omsorgs- og oppdrageransvaret til andre, blant annet til barne- og ungdomsarbeideren.

Barne- og ungdomsarbeider er en utdanning for deg som ønsker å arbeide blant barn og unge i alderen 0-18 år.

Utdanningen er spesielt for deg som allerede har praksis innen faget og som ønsker å få en formell utdannelse samtidig som du jobber. Nå har du mulighet til få den teoretiske kunnskapen du trenger på Høyskolen Kristiania samtidig som du opparbeider deg mer relevant arbeidspraksis hos en av Manpowers samarbeidsbedrifter.

Fleksibelt og praksisnært

Undervisningen på Høyskolen foregår i hovedsak på nett så du kan studere når og hvor du vil. Du får tilgang til en personlig faglig veileder på nettstudiene. Vi vet også at fysiske samlinger er meget verdifulle fordi de bidrar til å etablere nettverk, komme tett på spesialistene, gjøre det enklere å jobbe sammen, dele erfaringer, skape gode diskusjoner og samarbeid, så derfor har vi inkludert 4 spennende heldagssamlinger i denne utdanningen i samarbeid med Manpower.

Som en del av opplegget vil du også bli fulgt opp av eksperter hos Manpower i forhold til progresjon og opplegg for å sikre at du får støtten du trenger for å gjennomføre på en god måte. Du kan glede deg til en spennende reise.

Ta kontakt med Manpower dersom du ønsker mer informasjon om dette programmet. 

Praksiskandidatordningen