Go to main content

Store ambisjoner og samfunnsansvar


Høyskolen Kristiania og ManpowerGroup har inngått et samarbeid hvor unge får korte, praktiske utdanningsløp kombinert med jobb og karriereveiledning innenfor fagområder arbeidslivet etterspør.

Kandidatene får fast lønn og fast ansettelse i Manpower og kombinerer jobb ute hos noen av Manpowers samarbeidspartner med studier ved høyskolen.

Studiene er tilpasset deres arbeidshverdag med samlinger og nettstudier.

«Denne modellen vil gi mange et kompetanseløft som kan ta de videre i sin yrkeskarriere, samtidig som det vil gi arbeidslivet sårt tiltrengt kompetanse», sier Ketil Risberg, direktør for Manpower Academy.

Studier i samarbeid med Manpower

 • Salg og service

  Salg og service er et viktig fagområde i enhver organisasjon. Alle mennesker bedriver salg og service, bevisst eller ubevisst når vi forsøker å «selge» en ide til våre barn eller kollegaer, endre noens politiske overbevisning, overbevise noen om at et produkt vi liker er bra, yte en tjeneste, gi service eller lignende.

 • Logistikk

  Logistikk handler om å utnytte ressursene mest mulig effektivt ved å ha «riktig mengde, av riktig type, på riktig sted, i rett tid.» Gevinsten av god logistikk er økt effektivitet og reduserte kostnader.

 • Helsefagarbeider

  Det er et stort behov for flere faglærte hender i helsesektoren. Høyskolen Kristiania og Manpower har derfor inngått et samarbeid om å tilby et utdanningsløp som kombinerer teori og praksis så det blir enkelt å oppnå fagbrev som helsefagarbeider.  

 • Barne- og ungdomsarbeider

  Det er et stort behov for flere faglærte hender i oppvekstsektoren. Høyskolen Kristiania og Manpower har derfor inngått et samarbeid om å tilby et utdanningsløp som kombinerer teori og praksis så det blir enkelt å oppnå fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.