Go to main content

Kandidatene får fast lønn og fast ansettelse i Manpower og kombinerer jobb ute hos noen av Manpowers samarbeidspartner med studier ved høyskolen.

Studiene er tilpasset deres arbeidshverdag med samlinger og nettstudier.

«Denne modellen vil gi mange et kompetanseløft som kan ta de videre i sin yrkeskarriere, samtidig som det vil gi arbeidslivet sårt tiltrengt kompetanse», sier Ketil Risberg, direktør for Manpower Academy.