Høyskolen Kristiania skreddersyr kunnskapsprogram som bidrar til at virksomheter skal lykkes med å nå sine mål. I disse krisetider har vi spesialtilbud på et knippe nettkurs som vil gi dine medarbeidere kunnskap til å håndtere de spesielle utfordringene som preger samfunnet akkurat nå. 

Høyskolen Kristiania har stor respekt for at de fleste virksomheter har knapphet både på tid og ressurser. Vi designer derfor kunnskapsprogram med en kombinasjon av digital undervisning og samlinger som gjør det motiverende å tilegne seg ny kunnskap samtidig som man jobber. Underveis i programmet jobber vi med at kunnskapen hver enkelt ansatt tilegner seg skal være til nytte fra første dag. 

Tett samarbeid om digitale studietilbud

Digital Norway og høyskolen samarbeider tett om å utvikle og formidle studietilbud, spesielt innenfor digitalisering. I samarbeid med næringsforeningene i Bergen og Fredrikstad, tilpasser vi vårt emne i digital markedsføring med egne undervisningssamlinger og webinarer, i tillegg til det ordinære nettemnet. Faginnhold og gjennomføring utvikles med gode innspill direkte fra næringslivet og bidrar til den praksisnærheten vi ønsker i våre studietibud.

Interessert i skreddersydd kunnskapsprogram?

Ta kontakt med en av våre spesialister innen arbeidsliv og innovasjon for å diskutere hvordan vi kan bidra for å skape verdi og oppnå endringene din bedrift ønsker eller trenger.

Kunnskapsmagasinet Kristiania

Kunnskap Kristiania
  • Ti råd for å lykkes med langdistanseledelse

    Hvordan lede ansatte som befinner seg langt borte? Høyskolelektor Kjetil A. Vedøy har utviklet ti råd for bedre langdistanseledelse.
  • Lederskap i Koronaens tid

    Kriser åpner mulighetsrom for å utøve godt lederskap. Hvilke ledere kan gi oss håp om en bedre fremtid? utfordrer professor Tom Karp.
  • ABC i krisekommunikasjon

    Hva kan vi lære noe av forskningen på krisekommunikasjon? Doktorgradsstipendiat Ketil Raknes gir deg en ABC.

Manpower

Høyskolen Kristiania og ManpowerGroup har inngått et samarbeid hvor unge får korte, praktiske utdanningsløp kombinert med jobb og karriereveiledning innenfor fagområder arbeidslivet etterspør.