Go to main content

Alle våre utdanninger har velutviklede samarbeid med aktuelle bransjer. Slike samarbeid kan dreie seg om:

  • Case og reelle kundeoppdrag i undervisningen
  • Studentprosjekt
  • Studentkonkurranse
  • Praksisplass
  • Bacheloroppgave