En IT-student sitter foran en PC og smiler
Studieprogramleder Siri Fagernes
Studieprogramleder Siri Fagernes mener IT-bransjen har behov for mennekser med ulik bakgrunn og kompetanse.Foto: Ida Rydeng

En av dem som lar seg fascinere av hvordan vi mennesker bruker teknologi er Siri Fagernes. Hun er førsteamanuensis og studieprogramleder for masterprogrammet i Human-Computer Interaction (HCI) ved Institutt for teknologi ved School of Economics, Innovation and Technology på Kristiania.

Det er både et spennende og utfordrende fagfelt, som er i konstant utvikling. Det skjer fryktelig mye på 10 år.

Selv entret hun teknologiens tempel via matematikken, og tok etter mastergraden i anvendt og industriell matematikk en doktorgrad i informatikk.

– Det er både et spennende og utfordrende fagfelt, som er i konstant utvikling. Det skjer fryktelig mye på 10 år, forteller Fagernes.

Som forsker og foreleser har hun fordypet seg i hvordan mennesker forholder seg til teknologien, og hvordan teknologien kan tilpasses våre behov.

– Jeg har jobbet mye med Human Computer Interaction, som blant annet handler om å forstå menneskers bruk av teknologi, for å finne ut hvordan vi kan designe gode teknologiske løsninger. Denne innsikten er sentral når vi utvikler teknologi som skal benyttes i arbeidslivssammenheng og til privat bruk.

Vi trenger ulik kompetanse

Fagernes peker på at det trengs ulik type IT-kompetanse for å lage de gode teknologiske løsningene. De skal både være brukervennlige, ha et godt design, og de skal støtte opp om det vi skal gjøre.

– Nå brukes jo teknologi i alle mulige sammenhenger, både av privatpersoner og i arbeidslivet. Og da trengs det ulik IT-rettet kompetanse, som strekker seg fra psykologi og design til tyngre områder som arkitektur og programmering.

– Vi ser at tverrfaglighet blir viktigere, hvor flere går sammen for å løse noe, og hver enkelt bidrar med sin ekspertise. Innen HCI trengs det et stort spekter av innsikt og kunnskap. Det handler ofte vel så mye om mennesker som teknologi, sier hun.

Derfor er det viktig med mangfold i bransjen, ifølge Fagernes.

– Vi trenger folk med forskjellig bakgrunn og ulike referanser. For eksempel trenger vi flere kvinner, sier hun.

Kode foran en kvinne som studerer IT
– IT-bransjen trenger flere kvinner, forteller førsteamanuensis Siri Fagernes.

Må du være god i matte for å studere IT?

– Ikke nødvendigvis. Det kommer an på hva du ønsker å jobbe med. Hvis du er god i matte, så er du ofte god på problemløsning, og det er en stor fordel innen de litt tyngre programmeringsutdanningene, sier Fagernes.

Derfor er det et krav om matte (R1 eller S1+S2) for å komme inn på noen av studiene. Men Fagernes forklarer at det finnes mange andre retninger innen IT du kan velge, som ikke krever matematisk dybdekunnskap.

– Da kan du for eksempel se på brukersiden eller designsiden av teknologien, som på mange måter er bindeleddet mellom de tyngre programmeringene og menneskene som skal bruke teknologien, forteller hun.

Hvilke IT-utdanninger har vi ved Kristiania?

Ved School of Economics, Innovation and Technology på Kristiania har vi et voksende fagfelt innen teknologi.

– Vi på Institutt for teknologi tilbyr flere spesialiseringer innen bachelorstudier i IT. Studiespesialiseringene skiller seg fra hverandre, både med hensyn til innhold og til opptakskrav, forteller Fagernes.

Disse tre spesialiseringene kan du velge uten å ha tatt matematikk R1 eller S1+S2:

Mens for å starte på disse trenger du matematikk R1 eller S1+S2, og de er mer programmeringstunge:

Kan bytte etter første år

I og med at studentene på de ulike bachelorstudiene i informasjonsteknologi (IT) har første år sammen, er det mulig å søke om å bytte fordypning etter det første året.

– Noen finner ut at de vil bytte over til en mer programmeringstung studieretning, og tar da mattetikk som privatist i løpet av sitt første studieår, før de bytter retning på andre året, forteller Fagernes.

– I tillegg har vi flere masterprogram, innen innovasjonsledelse, Human-Computer Interaction, Information Systems og Applied Computer Science, sier hun.

Behovet for IT-kompetanse vil øke

Fagernes er ikke i tvil om at behovet for ulik IT-kompetanse vil øke.

– Det vil definitivt være en økende etterspørsel etter forskjellig type IT-kompetanse fremover.

Hun trekker spesielt frem behovet for tverrfaglig kompetanse.

– Det blir viktigere å jobbe på tvers at fagfelt, noe som også gjenspeiles i utdanningen ved Kristiania. Her samarbeider institutter på tvers for å gi studentene relevant erfaring til arbeidsmarkedet de skal inn i.

Om du er en av dem som har lyst til å være med på å forme fremtiden, er en utdanning innen IT en gyllen mulighet til det, ifølge Fagernes.

– IT utgjør et spennende fagfelt å jobbe i for deg som vil være med på å utvikle teknologien vi skal bruke i fremtiden, mener hun.

Spørsmål om IT-studier?

Interessert i våre studier og lyst til å snakke med noen hos oss? Bestill gjerne en veiledningssamtale! Samtalen er helt gratis og uforpliktende.
Snakk med en student her!