Student på Digital innholdsproduksjon, Maja Granli Jensen lærer seg å bruke mobil til å lage videoer. Hun har blondt hår og beige jakke, og filmer med mobiltelefon. Hun står med to klassekamerater, en gutt og en jente. De smiler og ser på mobiltelefonen mens de filmer.
Flere av studiene ved Kristiania har praksis i bransjen du skal ut i. Dette gir deg både verdifull erfaring og hjelper deg med å etablere et nettverk. I tillegg vil prosjektene du jobber med ofte være reelle kundeoppdrag basert på typiske leveranser i bransjen.Foto: Fredrikke Wiheden

Lange praksisperioder, reelle oppgaver og bransjebesøk. Dette er studiehverdagen for studentene ved Kristiania. Med mål om å bli et arbeidslivsuniversitet jobber Kristiania kontinuerlig med å utvikle innovative og relevante utdanningersom svarer på arbeidsmarkedets behov. 

–  Vi opplever at studentene ved Kristiania er attraktive på arbeidsmarkedet. Utdanningen gjør dem rustet til å  direkte fra studiene og ut i jobb, fordi den kombinerer teori og praksis hele veien, sier Mette Lise Martinsen, som er leder for Karrieresenteret ved Kristiania 

Oliver Gjølberg har en Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling fra Høyskolen Kristiania. Han har blondt, krøllete hår og en svart genser på seg.

Oliver ble produktsjef før han var ferdig utdannet

Femfordeler med praksisnær undervisning

1. Bli kjent med bransjen 

Foreleserne på Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania har tett kontakt med sin egen bransje. Dette gjør at de til enhver tid er oppdatert på hva som rører seg i bransjen, og kan dele egne erfaringer og vise til relevante eksempler i undervisningen. Forelesernes brede nettverk gjør at du får møte mange spennendene  gjesteforelesere.

Mette Lise Martinsen er veileder på Karrieresenteret ved Høyskolen Kristiania. Hun har blå skjorte, svarte briller og brunt halvlangt hår
Mette Lise Martinsen er leder for Karrieresenteret. Her kan du få personlig veiledning og gode tips til jobbsøkerprosessen.Foto: Høyskolen Kristiania

Med  hyppige bransjebesøk blir du introdusert for de ulike retningene studiet kan ta deg i.Dette er en fin måte å oppdage hva nettopp du vil jobbe med etter endt utdanning.  Ønsker du å møte enda flere bedrifter? Ta turen innomKarrieredagene! 

Vi opplever at studentene ved Kristiania er attraktive på arbeidsmarkedet. Utdanningen gjør dem rustet til å  direkte fra studiene og ut i jobb, fordi den kombinerer teori og praksis hele veien

2. Jobb med reelle oppgaver 

Som student ved Kristiania blir du tildelt reelle caseoppgaver fra bedrifter.Dette gir deg et unikt innblikk i bransjen og «hands on»-erfaring. I noen tilfeller velger bedriftene å bruke nettopp studentenes løsninger  så det lønner seg å levere et godt stykke arbeid! Bruk studietiden til å bygge opp en god portefølje. En godt sammensatt portefølje øker sjansen for suksess!  

Portrett av interiørstudenten Stina Eline Brandåstrø som vant konkurransen på Fagskolen Kristiania. Hun har blondt hår, en svart skjorte på seg og smiler til kameraet.

Vant interiørkonkurranse med HAY

3. Skap nettverk 

I løpet av studiet vil du få muligheten til å møte viktige personer i bransjen du vil inn i. Bruk det! I mange tilfeller vil et godt nettverk være avgjørende for å sikre deg en relevant jobb. Når du møter potensielle arbeidsgivere er det lurt å gjøre litt research på forhånd og forberede deg på spørsmål du har lyst til å stille. Da viser du at du har interesse og kunnskap om feltet.

I tillegg til å komme i kontakt med folk i bransjen, vil du gjennom gruppearbeid og tverrfaglige prosjekter få anledning til å bli godt kjent med både klassekamerater og med studenter fra andre studieretninger. Dette nettverket vil komme godt med senere i arbeidslivet. 

4. Delta i tverrfaglige prosjekter 

På flere av høyskolens og fagskolens studium er det lagt opp til at studenter fra ulike studieretninger skal jobbe sammen på felles prosjekter. Undervisningen skal i størst mulig grad speile variasjonen du vil møte i arbeidslivet og lære deg å samarbeide på tvers av disipliner. 

5. Du får en lengre  praksisperiode 

De aller fleste studiene ved Kristiania tilbyr lengre praksisperioder som gir studentene reell erfaring i arbeidslivet.Ved flere av studiene er praksisperioden lagt til siste semester, slik at du kan fortsette å jobbe samme sted du hadde praksis, dersom du skulle få tilbud om dette.  

Ved enkelte studium vil du få tildelt praksisplass hos en av skolens samarbeidspartnere, mens ved andre studium står du fritt til å velge bedrift selv. I forkant av praksisperioden er det lurt å reflektere over hva du vil få ut av praksisoppholdet og velge en bedrift hvor du kan få erfaring og nettverk innen feltet du ønsker å jobbe i etter endt utdanning!

Bilde av Habon Beegsi som sitter i en sofa.

En smak av arbeidslivet hos Zalando og NHO

Karrieresenteret hjelper deg ut i jobb 

Veilederne ved Karrieresenteret har bred kunnskap, erfaring og gode forbindelser til næringslivet. De har som hovedoppgave å bistå studentene med å komme seg ut i arbeidslivet. Senteret tilbyr også råd og tips til en mer vellykket studietid, i tillegg til praksisveiledning.  

Vi kan hjelpe studentene med å skrive CV og jobbsøknader, gi tips til LinkedIn-profilen deres og intervjutrening, i tillegg til å gi innspill til porteføljen og eventuell videre utdanning, sier Mette Lise.  

Det kan være lurt å ta kontakt med Karrieresenteret tidlig, gjerne før du i det hele tatt har kommet i gang med jobbsøkerprosessen. Trykk her for å bestille en veiledningstime.

Praksis