Jo Anders Alm Thoen har på seg en burgunderfarget skjorte og sitter ved siden av Tore Fagernes i en sort skjorte. Sammen ser de på papirer liggende på bordet foran seg.
Jo Anders Alm Thoen får veilledning av Tore Fagernes i faget HR og personalledelse. Foto: Høyskolen Kristiania

Tore Fagernes, studieprogramleder for Bachelor i HR og personalledelse sier aldri nei når studentene banker på døren.

– Det er de som er i sentrum, og vi bryr oss på ekte og later ikke bare som at vi gjør, sier Tore, en foreleser som gjentatte ganger har blitt kåret til Kristianias beste. For han er det viktig at studentene blir sett og løftet frem:

— Det som skiller oss ut er at vi er tett på studentene, at vi er tilgjengelig og at de føler at de blir sett, noe som sammen med engasjementet og entusiasmen til hver enkelt foreleser skaper noe unikt. Jeg synes jeg har verdens beste jobb, i alle fall i denne fasen av livet. Derfor er jeg en veldig glad person og alltid positiv i møte med studentene, sier han.

HR-studentene er de som har høyest snittkarakter og lavest strykprosent på Kristiania, noe Tore mener er et resultat av at man klarer å skape et godt læringsmiljø med engasjerte studenter.

Jeg har mislykket om de finner det mer interessant å være på sosiale medier.

— I klassen er jeg veldig på. Det er greia mi. Jeg skifter nok litt personlighet når jeg kommer inn i klasserommet, og studentene merker nok at jeg prøver å fyre dem opp for å vise at faget jeg underviser i naturligvis er noe jeg synes er viktig. Jeg har mislykket om de finner det mer interessant å være på sosiale medier, sier Tore.

Foreleser Ragnhild Eg har rødt, krøllete hår, en oransje topp og står blant studenter og bord og smiler inn i kamera.
Ragnhild Eg er blant annet opptatt av å skape et godt sosialt miljø i klassene sine. Foto: Kristiania

Ragnhild Eg, studieprogramleder for Bachelor i anvendt psykologi og Årsenhet i psykologi føler seg heldig som får snakke om ting som hun synes er spennende.

– Derfor blir jeg veldig engasjert, og det tror jeg studentene setter pris på, sier Ragnhild om sin rolle på  Kristiania.

For henne er det viktig at elevene engasjerer seg aktivt i undervisningen, noe hun blant annet oppnår ved å ta med seg de beste eksemplene inn i forelesningen:

— Jeg er helt opphengt i å finne gode eksempler, spesielt sære og quirky ting som vekker studentenes oppmerksomhet. Det visuelle er spesielt viktig for meg – presentasjoner med mye tekst kan bli ensformige, og da driver studentenes oppmerksomhet ofte i andre retninger, sier hun.

Jeg legger alltid vekt på at studentene ikke må nøle med å ta kontakt.

Ragnhild er også svært opptatt av det sosiale aspektet av studietiden. Et godt tips hun har tatt med seg, er å spørre klassen etter frivillige som kan arrangere klassefest ved semesterstart, hvor alle er invitert.

Slik bidrar hun til å få nye elever til å føle seg mindre ensomme i et miljø som kan virke nytt og fremmed for enkelte. Hun trekker også frem at de små klassene hun har ved Kristiania gjør henne mer tilgjengelig for studenter som har behov for hjelp:

— Med små klasser er det lettere å bli kjent med hver enkelt og det blir mer tid til å snakke med de som er der før og etter forelesningen. Jeg legger alltid vekt på at studentene ikke må nøle med å ta kontakt, og svarer gjerne på spørsmål!

Nils Høgevold, førsteamanuensis og studieprogramleder for Bachelor i markedsføring og salgsledelse er også en populær foreleser på Kristiania. 

Foreleser Nils Høgevold har på seg en lys skjorte og smiler mens han ser på en kvinnelig student han veileder. De sitter ved et bord og ser på hverandre.
Nils Høgevold er klar på at en god forelesning ikke skapes av foreleseren alene. Foto: Kristiania

— Jeg jobber alltid hardt for å skape et godt klassemiljø, for gjennom et godt klassemiljø så tør studentene være aktive, de synes det er hyggelig å komme på skolen, de jobber bra sammen og skaper gode resultater. Det er en positiv spiral, sier Nils om sin rolle som ved Kristiania.

Han er klar på at en god forelesning ikke skapes av foreleseren alene og ser på studentene sine som en uvurderlig ressurs:

— Alle studenter har forskjellige erfaringer som du kan trekke inn i undervisningen. En god forelesning skapes ikke av foreleseren alene - det skapes sammen med studentene. Jeg ser studentene som en ressurs og bruker dem aktivt i undervisningen, sier Nils.

En god forelesning skapes ikke av foreleseren alene.

Han har også klare tanker rundt hva det er som gjør en foreleser god, og også her trekker han frem studentene som kilde til inspirasjon:

— På den første forelesningen spør jeg alltid studentene mine dette: Hva er en god foreleser for dere? Da får jeg synspunktene fra klassen på hva de ønsker av meg, og det er alltid noen svar som går igjen: At de vil ha en engasjert foreleser, en som skaper variasjon i undervisningen og en som skaper dialog og diskusjon, sier han.

— Studentene ønsker aktivitet fremfor passivitet, altså å være delaktige i undervisningen. Når vi får til dette samspillet blir det gode forelesninger med mye læring og refleksjon, sier Nils og legger til at studentene på Bachelor i markedsføring og salgsledelse er de som lettest får relevant jobb etter studiene. 

Birthe Kåfjord Lange snakker med to studenter.
– Studentene er genuint interessert i å lære. Det påvirker klassemiljøet positivt, forteller Birthe Kåfjord Lange. 

Birthe Kåfjord Lange, førsteamanuensis på  Kristiania i Bergen, forteller at hun trives godt i jobben foreleser på Institutt for ledelse og organisasjon.

 – Jeg er opptatt av at studentene skal bli nysgjerrige, føle seg trygge og oppleve mestring på Kristiania. Det gir meg mye glede når jeg ser at noen studenter får større selvtillit og trygghet til å utforske underveis i studieløpet, sier Birthe.

Portrett av Birthe Kåfjord Lange.

Birthe Kåfjord Lange:

Førsteamanuensisen tror at de som er aktive i undervisning er de som lærer mest. Hun legger derfor til rette for diskusjoner, oppgaveløsning og individuelle refleksjoner.

– I forelesninger så merker jeg at studentene har valgt studier ut fra interesse. Mange er genuint engasjert i det de lærer! Det påvirker klassemiljøet veldig positivt. 

Birthe har en imponerende bakgrunn. Hun har doktorgrad i ledelse, har jobbet med lederutvikling i Equinor og har vært direktør for Executive-studiene ved Norges Handelshøyskole.

– Noe som er spesielt for Kristiania er at en stor andel av foreleserne har praktisk erfaring. Vi kan knytte teorien opp til eksempler fra bransjen. Det gjør det lettere for studentene å virkelig forstå og lære fagene, avslutter Birthe.

To jenter som sitter i en trapp.

Nysgjerrig på å vite mer?

Høyskolen Kristiania kan by på mange spennende og fremtidsrettede studieprogrammer.
Se oversikten over alle våre bachelorgrader her