Portrett av Birthe. Hun står på en bro inne på et av Høyskolen Kristiania sine campus i Oslo.
– Her ved Kristiania får alle en sjanse, forteller førsteamanuensis Birthe Kåfjord Lange.Foto: Høyskolen Kristiania

Fra kontoret sitt har Birthe Lange, førsteamanuensis i ledelse ved Høyskolen Kristiania, en nærmest ubegrenset utsikt mot fjellene som omkranser Vestlandets hovedstad. Den nyansatte lederen elsker å gå på tur i fjellet, spesielt på dager som i dag når Bergen er badet i sol. Skjønt det skal mer til enn nasjonalromantiske fjellandskap for å få fokuset bort fra det som virkelig betyr noe for henne:

– Jeg har alltid vært glad i mennesker, og det har preget meg hele veien. Fellesskapet er viktig for meg. Jeg vil at alle skal føle seg inkludert og få realisert sitt største potensiale.

Genuint ønske om at studentene skal lykkes

Noen ledere har lett for å si at alle skal bli inkludert, uten at de gjør stort for å få det til. Birthe derimot er en leder med et stort hjerte, og det blir fort klart at ordet fellesskap er uhyre viktig for henne. En blanding av fortvilelse og omsorg skinner i øynene hennes når hun forteller om unge mennesker som opplever utestengelse og ensomhet:

– Jeg hørte nylig en historie om noen gutter som ikke fikk være med på russebuss fordi de ikke har nok følgere på Instagram. Tenk å oppleve noe så forferdelig!, sier hun og viser til at sosiale medier er langt fra positivt for alle, spesielt ungdom på videregående skole.

Foto av Birte som snakker med to andre mennesker.
At alle skal med er ikke noe spørsmål for Birthe. For henne betyr fellesskap mer enn for ledere flest.

Hun er klokkeklar på at en utfordrende ungdomstid ikke skal få bestemme hvem og hva du skal bli:

– Det er viktig å passe på at en slik krevende periode av livet ikke definerer hvem du blir. Videregående er tross alt bare noen få år. Resten av livet kommer etterpå. Tenk hva Norge går glipp av om ikke vi greier å få deg videre?

Hvis vi greier å få folk til å prestere bedre og ha det bedre, så løfter vi samfunnet vårt

Høyskolen som løfter deg frem

Birthe Lange har en imponerende bakgrunn. Hun har doktorgrad i ledelse, har jobbet med lederutvikling i Equinor og har vært direktør for Executive-studiene ved Norges Handelshøyskole. Fokuset hennes har hele tiden vært på mennesker – at folk skal føle at de er viktige. At de skal være med på det store samarbeidet Norge i bunn og grunn er.

Nå fortsetter hun i samme løp ved å tilby Kristiania-studentene det beste fra to verdener:

Et godt studiemiljø hvor alle skal finne sin tilhørighet, og en utdanning som åpner dører. Målet er at du skal løftes frem, både faglig og sosialt:

– Hvis vi greier å få folk til å prestere bedre og ha det bedre, så løfter vi samfunnet vårt. Derfor er det spennende å jobbe her hvor vi har et samfunnsoppdrag som handler om å skape en best mulig fremtid for unge mennesker.

Foto av Birte som står og snakker med to mennesker i et annet rom.
Innen mitt fagfelt er det nesten ingen som er så tett innpå praksis slik vi er

Et uslåelig samarbeid

Når jeg spør Birthe hva det er som gjør Høyskolen Kristiania til et unikt studiested, kommer svaret raskt: Kombinasjonen av næringslivserfaring og akademisk styrke. Høyskolen har nemlig en unik nærhet til arbeidslivet som er med på å åpne dører for studentene. Studieprogrammene er designet for å svare på behovene i arbeidsmarkedet.

Samtidig har mange av høyskolens forelesere den ene foten i akademia og den andre i næringslivet. De er tospråklige, som Birthe sier. At de fleste studentene er ute i praksis i løpet av studietiden, er også et stort pluss. For mange resulterer utplasseringene i jobbtilbud før studiet er over. Båndet mellom akademia og næringsliv er noe Birthe er opptatt av å styrke enda mer i årene som kommer, til gode for både studenter og næringsliv:

– Noe som gjør at jeg trives veldig godt her, er at Høyskolen Kristiania er nærmere arbeidslivet enn nesten alle andre som driver med ledelse og HR. Innen mitt fagfelt er det nesten ingen som er så tett innpå praksis slik vi er, forteller hun og fortsetter:

– Nylig sa Iselin Nybø (Høyere utdanning- og forskningsminister) at norske utdanningsinstitusjoner må styrke tilknytningen til næringslivet, for der scorer norske studenter generelt veldig lavt. Men ikke på Høyskolen Kristiania! Jubler Birthe og utdyper:

– Vi blir scoret høyere på tilknytning til arbeidslivet av våre studenter enn det som er snittet ved andre høyskoler. Dette er ikke noe vi bare sier – dette er noe studentene selv opplever i virkeligheten.

Birthe Kåfjord Lange smiler til kamera og sitter med hendene i kryss.
Hvis du vil så får du sjansen til å bli noe her hos oss

Alle skal få muligheten

Miljøet ved Høyskolen Kristiania i Bergen er unikt på flere måter. En ting er nærheten til arbeidslivet og høyskolens raske vekst, men vel så viktig er det sosiale fellesskapet. Kontordøren til Birthe står åpen for de som ønsker å komme inn og ta en prat. Sjansen er derimot stor for at det er hun som kommer og prater med deg.

– Vi kan virkelig bety noe her på høyskolen, spesielt for noen av de som kommer hit og som trenger at vi jobber enda hardere for å få tent gnisten deres. Ordene synker inn før hun fortsetter:

– Her ved Kristiania får alle en sjanse. Vi er ikke så opptatt av hva du har gjort tidligere, og hvis du vil så får du sjansen til å bli noe her hos oss, avslutter hun.

Interessert i å lære mer om Høyskolen Kristiania i Bergen? Ta en titt på våre studieprogrammer.